Strategija prilagodbe zdravstvenim i ekonomskim rizicima uzrokovanim pandemijom COVID -19