Uvjeti doniranja

  Upute za donatore

  Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe HR2923600001501917681
  Donirati mogu fizičke i pravne osobe i to u novcu, proizvodima i uslugama na poseban račun kandidata.
  Ukupan iznos donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini.
  Ukupan iznos donacija pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kuna u kalendarskoj godini.
  Prema Zakonu o obrtu, obrtnik je FIZIČKA OSOBA!
  Krajnji rok za uplatu donacija na poseban račun je 24 sata prije dana održavanja izbora (do kraja izborne promidžbe), odnosno do 09.09.2016. do 24:00 sata.

  Donacije u novcu
  primaju se isključivo uplatom na poseban račun za financiranje izborne promidžbe i to na način da je obavezno navedeno:

  • u opisu plaćanja (svrha): ime, prezime i adresa uplatitelja donacije,
  • u pozivu na broj: OIB uplatitelja


  Donacije u obliku proizvoda i usluga

  Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pravne osobe dužne su izdati račun i obračunati PDV, a fizičke osobe – građani potpisuju Ugovor o darovanju.
  Na računu, odnosno izjavi ili darovnom ugovoru mora biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge i naznaka da ne podliježe naplati!
  Donacije koje se daju u svrhu financiranja političke promidžbe nisu porezno priznate olakšice.
  Primatelj donacije obavezan je izdati potvrdu o primljenoj donaciji stoga je nužno da davatelj donacije ostavi svoje podatke kako bi primatelj mogao izdati potvrdu.

  Zabrana financiranja
  (članak 22. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)
  Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata od strane:

  • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,
  • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • udruga radnika i poslodavaca,
  • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija,
  • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

  Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, odnosno donacije za koje se bez dodatnih radnji ne može sa sigurnošću utvrditi donator (npr. donacije putem SMS poruka, telefonskih govornih automata).
  Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).