Ostojić pozvao na ulaganja u kibernetičku sigurnost

Potpredsjednik SDP-a i Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić u srijedu je u Saboru komentirao kibernetičke napade na hrvatske institucije, uključujući onaj na KBC Zagreb. Ostojić je potvrdio da su KBC-u Zagreb vraćeni podaci, nakon što je krajem lipnja na tu bolnicu izvršen kibernetički napad, te pozvao na ulaganja u kibernetičku sigurnost.

“Odbor je prihvatio izvješće vezano za kibernetičke napade na više državnih institucija. O detaljima ne mogu, ali mogu odgovoriti da je točna bila informacija o tome da su 4. srpnja podaci vraćeni KBC-u. Sva pitanja trebaju biti upućena zdravstvenoj ustanovi koja je bila napadnuta, ali bitno je da je SOA odradila povrat svih podataka koji su bili ukradeni”, naveo je Ostojić u izjavi novinarima poslije sjednice saborskog Odbora, pozvavši sve važne institucije u zemlji da se dobrovoljno uključe u SK@UT, nacionalni sustav za otkrivanje, rano upozorenje i zaštitu od državno sponzoriranih kibernetičkih napada, APT kampanja te drugih kibernetičkih ugroza, koji se sastoji od distribuirane mreže senzora u ključnim državnim tijelima i pravnim osobama.

“U sustavu su u ovom trenutku 72 institucije, a on pruža mogućnost obrane, ali i zaštite svih podataka koji su izloženi raznim kriminalnim skupinama koje provode kibernetičke napade”, naveo je Ostojić, rekavši i da je kibernetička sigurnost u današnjem svijetu jedno od najvažnijih pitanja.

”Sve institucije koje raspolažu s osjetljivim podacima mogu biti meta napada, stoga bi njihov interes trebao biti da se zaštite. SOA može pružiti podršku, ali mora imati partnera, onu drugu stranu koja bi sa svojim IT timom mogla pomoći u rješavanju problema u trenutku kada dolazi do takvih napada”, napomenuo je SDP-ov zastupnik, dodavši i kako je odgovornost na onima koji upravljaju važnim institucijama da pitanje kibernetičke sigurnosti shvate vrlo ozbiljno.

“Sasvim je logično da se ulaže u kibernetičku sigurnost, jer je to jedan od najčešćih oblika napada u današnjem svijetu”, rekao je Ostojić.

Na pitanje kakve bi posljedice mogao imat potencijalni napad na Registar stanovništva koji će uskoro zamijeniti Popis stanovništva, predsjednik Odbora odgovorio je da 72 državne institucije imaju sustav ranog upozorenja koji im omogućava da se obrane od kibernetičkih napada.

“Sustav pruža mogućnost obrane i zaštite svih podataka koji su izloženi raznim skupinama, a koje iz kriminalnih razloga traže određeno plaćanje da bi sačuvali te informacije ih da ih ne bi objavili. No, nijedan sustav nije magičan i nepropustan”, rekao je.