Bauk: Baniju nisu sagradili, poslušne su nagradili, a plaže su nam zagradili

  Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u ponedjeljak je u Hrvatskom saboru na konferenciji za medije oporbe na temu lošeg Zakona o pomorskom dobru rekao da se SDP bori protiv privatizacije pomorskog dobra.

  “Kažu da slika govori više od tisuću riječi, na ovoj slici je ono što nam šalju u Hrvatski sabor. A ono što smo pročitali u člancima 82. i 84. ovog Zakona nam je vrlo jasno što se želi poručiti, da jedan dio plaža koje su sada javne više neće biti javne. Protiv toga se borimo. Koji će rezultat nakon svega biti ove Vlade? Baniju nisu sagradili, plaže su nam zagradili, poslušne su nagradili, a opoziciju su izgadili. To će biti politička oporuka ove Vlade, tako da nakon godine isporuke sada dolazi godina oporuke. Političke, naravno”, rekao je Bauk.

  Pojasnio je da u prijedlogu Zakona sada podjela plaža glasi na javne plaže, plaže u blizini hotela, kampova i slično, i plaže posebne namjene. Što bi značilo da ova druga skupina, plaže u blizini hotela, više nisu javne plaže jer su one odvojene u tom članku vrlo jasno.

  “U članku 84. između ostalog spominje se nešto što je funkcionalna cjelina. Nama je to suspektno, jer nešto što je opće dobro i nešto što je privatno vlasništvo čine funkcionalnu cjelinu. To je otprilike ovo da Markov trg čini sa Saborom funkcionalnu cjelinu. Pa je Markov trg ograđen. Očekujem da se ovakav Zakon povuče i da ta dva članka u drugom čitanju izgledaju bitno drukčije”, rekao je Bauk.

  Siguran je da bi bilo koji službenik ili sudac Upravnog suda mogao taj članak Zakona protumačiti i primijeniti upravo ovako kako je Bauk rekao.

  “Usmena objašnjenja predstavnika predlagatelja nisu izvor prava, nego samo ono što piše.”