Struktura

SDP je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike SDP-a na području Republike Hrvatske. SDP u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

Organi SDP-a su:

Konvencija,
Glavni odbor,
predsjednik/ca,
Predsjedništvo,
Statutarna Komisija.

Uz navedene organe, Konvencija bira potpredsjednike/ice SDP-a.

U SDP-u Hrvatske djeluju: glavni/a tajnik/ica i Tajništvo, Poslovni odbor i poslovni/a  direktor/ica kao izvršno-operativna tijela Glavnog odbora, Središnji savjet kao političkosavjetodavno tijelo i forumi kao interesno-politički oblici organiziranja društvenih skupina.