Poslovodstvo

Poslovni direktor SDP-a je izvršno-političko tijelo SDP-a

Poslovnog direktora imenuje Glavni odbor na prijedlog Predsjednika SDP-a.

Poslovni direktor: Igor Cigula

 

Poslovni odbor:

Poslovni odbor je izvršno-operativno tijelo Glavnog odbora SDP-a. Poslovni odbor ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik poslovnog odbora: Boris Lalovac

Članice i članovi poslovnog odbora:

Milan Blaževski
Dino Manestar
Marija Varović
Darko Liović