Senat SDP-a

Senat SDP-a Hrvatske je savjetodavno tijelo predsjednika SDP-a Hrvatske i drugih tijela SDP-a.

U Senat se imenuju ugledni članovi SDP-a koji su svojim djelovanjem doprinijeli
utemeljenju SDP-a, rastu njegovog ugleda, kao i razvoju i obrani temeljnih vrijednosti socijaldemokracije u Hrvatskoj. Članove Senata imenuje Glavni odbor SDP-a Hrvatske na prijedlog predsjednika SDP-a.

Mišljenja i prijedlozi Senata ne obvezuju predsjednika SDP-a niti druga tijela SDP-a, a cilj Senata je jačanje ugleda SDP-a, ideja SDP-a i utjecaja SDP-a u društvu.

Predsjednik Senata: Marin Jurjević

Članovi senata: Đovani Broz, Mirjana Didović, Mirjana Ferić Vac, Zdenko Franić, Ivan Hanžek, Palma Klun Posavec, Vedran Lendić, Ivan Perhoć, Antun Peruško, Duško Plećaš, Tihomir Rubeša, Gordana Sobol, Mićo Stojanović, Vlado Šepčić, Dragica Zgrebec.