Glavni odbor

Glavni odbor SDP-a najviše je političko središnje tijelo SDP-a između dviju Konvencija SDP-a, koje upravlja SDP-om sukladno Statutu, Programu SDP-a i odlukama Konvencije SDP-a. Glavni odbor ima 103 članice/a, a članice i članovi biraju se u izbornim jedinicama koje se podudaraju s granicama županija.

Predsjednica: Marija Lugarić

Potpredsjednici:

Ante Bilić
Vili Bassanese

Članice i članovi Glavnog odbora:

Zlatko Adjulović
Davor Benić
Sanja Bježančević
Milan Blagojević
Maria Blažina
Ivana Bouček
Matko Burić
Ivana Cvitan Polić
Kristian Čarapić
Pero Damjanović
Ivana Deskar
Dalibor Domitrović
Irena Dragić
Željko Đermanović
Saša Đujić
Ljiljana Đurica
Danijel Ferić
Željko Filipović
Želimir Franulović
Sabina Frgec
Marko Fucak
Olgica Gavrilović
Maja Giljanović
Katarina Gugić
Toni Herenda
Sanja Horvat Iveković
Mišel Jakšić
Igor Jareš
Dean Joketović
Marina Jurišić
Mauro Jurman
Ćazim Kardašević

Karlo Klarin
Branko Kolarić
Veronika Kolman
Sonja Kovač
Denis Kralj
Maja Krčum
Zoran Krejči
Josip Krnić
Anita Krok
Sunčana Kursan
Veselko Kurtović
Lara Kvesić
Svjetlana Lazić
Marijana Lokotar
Frane Lozić
Lidija Maček
Dragica Malović
Petar Mamula
Andreja Marić
Joško Markić
Miroslav Marković
Marko Mataja-Mafrici
Davor Matijević
Marina Medarić
Radoje Medenica
Mario Medved
Matej Mišić
Davorka Moslavac Forjan
Davor Nikolić
Slavica Nikšić
Hrvoje Novak
Dean Orlić
Lidija Pemper
Ivan Perhoč

Mladen Perica
Goran Perović
Davor Petrik
Suzana Piacun
Filip Pjerobon
Vanja Posavac
Dalibor Prevendar
Ivana Prica
Katarina Prnjak
Stjepan Prstec
Bojana Puzigaća
Sanja Radolović
Andrea Rain
Loris Rak
Lana Remar
Ozren Robić
Sonja Ružić – Cvrtnjak
Dragana Sabadoš
Gordana Saršon
Jasmina Serdar
Darko Šaponja
Željka Šarčević Grgić
Hana Šarotić
Mirjana Šimac
Vesna Škulić
Emil Tafra
Jelena Tarcaj
Marko Vešligaj
Ivana Vučenović
Leonar Vučković
Danijela Vukoša
Luka Zrinski
Nadica Žužak