Statutarna komisija

Statutarna komisija radno je tijelo Glavnog odbora SDP-a koje u ime Glavnog odbora SDP-a ocjenjuje statutarnost akata i odluka SDP-a.

Statutarna komisija ima predsjednika i četrnaest članova koje imenuje i opoziva Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva SDP-a.

Predsjednik Statutarne komisije: Alen Čičak

Članovi i članice Statutarne komisije:

Dražen Jagić
Nadica Jelaš
Petar Kriste
Melita Raukar

Romana Semenić
Nataša Tetec
Danijel Javorić Barić
Marina Puharić
Vedran Lendić
Denis Mladenić
Mirta Vlahović
Hrvoje Ostrički
Danijel Kukoč
Ranko Lamza