Središnji savjet

Prema Statutu SDP-a, Središnji savjet je političko savjetodavno tijelo SDP-a.

Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja SDP-a, predlaže programske dokumente, posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja organima stranke.

Članovi središnjeg savjeta biraju se među istaknutim članovima SDP-a, a mogu to biti i istaknuti pojedinci i javni radnici koji nisu članovi SDP-a ukoliko prihvaćaju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP-a.

Predsjednika Središnjeg savjeta SDP-a bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a ili jedne trećine članova savjeta.


Predsjednik Središnjeg savjeta: 
prof. dr. sc. Josip Tica

Stručne savjete za pojedine javne politike osniva Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a, Predsjedništva ili Središnjeg savjeta. Mogu im predsjedavati osobe koje nisu članovi SDP-a.

Članice i članovi Središnjeg savjeta – predsjednici stručnih savjeta:

Savjet za gospodarski razvoj
voditelj: Josip Tica

Savjet za politički sustav i demokraciju
voditelj: Vojko Obersnel

Savjet za poljoprivredu i hranu
voditeljica: Marija Vukobratović

Savjet za rad i mirovinski sustav
voditeljica: Nataša Poparić

Savjet za obranu i nacionalnu sigurnost

Savjet za kulturu i dizajn

Savjet za sport
voditeljica: Lidija Bojić-Ćaćić

Savjet za visoko obrazovanje, znanost i inovacije

Savjet za odgoj i obrazovanje
voditeljica: Tanja Djaković

Savjet za vanjske i europske poslove
voditelj: Ivan Grdešić

Savjet za pravosuđe i javnu upravu
voditelj: Alen Čičak

Savjet za zelenu tranziciju

Savjet za zdravstvo
voditelj: Darko Velimir Vrdoljak

Savjet za regionalni razvoj i otoke

Savjet za prostorno uređenje i graditeljstvo
voditelj: Idis Turato

Savjet za digitalno društvo
voditelj: Darko Parić

Savjet za socijalnu politiku
voditeljica: Božena Horvat-Alajbegović

Savjet za ratne veterane
voditelj: Vinko Kovačić

Savjet “Naprijed Hrvatska – klub za ljudska prava, društveni razvoj i civilno društvo”

 

U radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a po pozivu njihovih predsjednika također sudjeluju i mnogobrojni stručnjaci i javni djelatnici koji nisu stalni članovi savjeta. U dijelu aktivnosti koji se odnosi na njihovu ekspertizu ti članovi po pozivu imaju prava i obveze stalnih članova.

Na razini županije, grada i općine mogu se osnivati savjeti županijske, gradske ili općinske organizacije SDP-a kao stručna savjetodavna tijela pripadajuće organizacijske razine. Odluku o osnivanju, sastavu, sadržaju i načinu njihova rada donose županijski, gradski i općinski odbori u skladu s odredbama o radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a. Županijski, gradski i općinski savjeti SDP-a u svom radu trebaju imati podršku Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a.