Nova direktorica komunikacija

    Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP, na mjesto direktorice komunikacija angažirala je Đurđicu Klancir, dipl. politologinju i novinarku s dugogodišnjim iskustvom u medijima.

    Đurđica Klancir je u svojoj bogatoj karijeri bila glavna urednica u tri utjecajna medija: u političkom tjedniku Globus od 1997. do 1999., za poznatu švedsku izdavačku kuću Bonnier, 2005. osmislila je i pokrenula poslovne novine i portal Business.hr, a nakon toga je nastavila karijeru na tportalu, gdje je bila glavna urednica, 2014.-2016., a potom nastavlja karijeru u komunikacijskom konzaltingu.

    Đurđica Klancir je ostavila značajan trag na medijskoj sceni kao istraživačka novinarka, devedesetih je posebno istraživala zlouporabe u privatizaciji i korupciju, a potom kao politička komentatorica i urednica koja je zagovarala visoke profesionalne standarde.