Održana 18. izvještajno-tematska skupština Foruma žena SDP-a

  Održana je 18. izvještajno-tematska skupština Socijaldemokratskog Foruma žena SDP-a, čija je tema bila “Naravno, žena ima pravo na izbor!”. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izdvojio je tri važna društvena područja potpunog ostvarenja ženskih prava: pravo na jednako plaćen rad, zaštitu reproduktivnih prava i zaustavljenje nasilja nad ženama.

  Razlika u plaćama između muškaraca i žena u Hrvatskoj za isti posao nešto je viši od 13%. To znači da na 1 kunu zarade muškarca, žena zaradi 87 lipa.

  U pogledu reproduktivnih prava, situacija je rapidno pogoršana. Iako zakonski omogućeno i legalno, pravo na pobačaj izigrano je korištenjem prava liječnika da ulože priziv savjesti. U Hrvatskoj više od 60% ginekologa i anesteziologa radi priziva savjesti ne obavlja taj zahvat, a ponegdje su to i svi liječnici u nekoj bolnici.

  Rodno uvjetovano nasilje je u porastu, a od ratifikacije Istanbulske konvencije prošlo već više od godine i pol dana, i ona je zasad je mrtvo slovo na papiru. Rodna ravnopravnost društveno je i ekonomsko pitanje, a društvo ide naprijed brže tek kada su svi u mogućnosti dati svoj puni doprinos.

  Predsjednica Foruma žena Maja Sporiš naglasila je kako žene u Hrvatskoj očekuju siguran život bez nasilja, radna prava i fleksibilne uvjete rada, pošten i jednake plaće za rad iste vrijednosti, pristup obrazovanju, i napredovanju, ravnopravnu podjelu neplaćenog kućnog rada, pravo žene na izbor, pravo na pozicije moći, rodni paritet, društvo mizoginije, govora mržnje i seksizma.

  Iskanula je da je cilj Foruma žena ostvariv – živjeti kao normalan svijet u normalnoj zemlji. U SDP-ovoj Hrvatskoj radi se i od svojeg rada živi, a stari dostojanstveno. U SDP-ovoj Hrvatskoj ne zvecka se oružjem, ne mrzi se, ne ograničavaju se slobode drugih i drugačijih, u njoj ne stanuje strah i u njoj su svi jednaki pred zakonom. U SDP-ovoj Hrvatskoj djecu se uči toleranciji, ljubavi i ravnopravnosti.

  Centralnu temu o reproduktivnim pravima izložila je članica predsjedništva SDP-a Hrvatske, Ivana Posavec Krivec te je jednoglasno usvojena Izjava, kojom ističu kako je pravo na prekid trudnoće na zahtjev žene temeljno ljudsko pravo te kao takvo nikoga ne ograničava, ne ugrožava ničije slobode i nikoga ne diskriminira, te zbog konzumacije toga prava ni jedna žena ne smije biti stigmatizirana. Naglašavaju kako se pronatalitetna politika mora temeljiti na podizanju standarda življenja, a ne na religijskim, svjetonazorskim i ideološkim tendencijama, Zahtijevaju žurno donošenje zakona koji će pitanje pobačaja regulirati na način da isti bude legalan, siguran, besplatan, informiran i geografski dostupan, te koji će kontracepciju regulirati besplatnom i dostupnom, na način kako to od Republike Hrvatske traži i UN-ov Odbor za praćenje provedbe Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.