Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske: Reforma mirovinskog sustava ide preko ženskih leđa

  Usvajanjem Nacionalnog programa reformi, Vlada Republike Hrvatske pokazala je odsustvo svake osjetljivosti za potrebe i položaj žena na tržištu rada, žena radnica, žena umirovljenica i dodatno je otežala položaj zaposlenih žena u dobi iznad 55 godine života.

  Umjesto donošenja strateških razvojnih smjernica koje bi trebale uključivati novi pristup tržištu rada, a samim time i rezultirati povećanjem stope radne aktivnost žena svih dobnih skupina, a posebno onih iznad 55-te godine života, Vlada RH jedinu mjeru koju je donijela vezano za žene na tržištu rada i mirovinski sustav jest otežanje osiguranja ekonomske neovisnosti žena.

  Umjesto predlaganja mjera poput poticanja zapošljavanja kojima će se poboljšati status žene u hrvatskom društvu prvenstveno postizanjem ekonomske neovisnosti i stvaranjem mogućnosti ušteđevina za stariju životnu dob, Vlada je odlučila otežati odlazak u mirovinu i onom zaposlenom dijelu ženske populacije.

  Predloženom mjerom da se ženama starosna dob za odlazak u mirovinu povećava za 6 mj. godišnje do 2023. godine (umjesto po 3 mjeseca do 2030.) te da bi se od 2024. do 2027. godine dob povećavala po 6 mjeseci godišnje na 67 godina za starosnu mirovinu (umjesto po 3 mjeseca do 2038. godine), Vlada potpuno ignorira činjenicu da skoro dvije trećine žena životne dobi između 55 i 65 godina nije ni na jedan način uključeno u radnu aktivnost te tako kažnjava i onu trećinu zaposlenih žene te životne dobi ne uzimajući u obzir radne i socijalne uvjete u kojima zaposlene žene djeluju.

  Vlada RH ponovno je pokazala namjeru da se žena smjesti gdje joj je i mjesto – u kuću, u kuhinju, uz ognjište, jer je u predlaganju ovih mjera potpuno ignorirala činjenicu da se glavni uzrok visoke stope radne neaktivnosti kod žena u široj dobnoj skupini od 40 do 60 godina nalazi u tradicionalnoj raspodjeli rodnih uloga u društvu prema kojoj se od žena očekuje da preuzmu brigu za obitelj pa i onda kada je to nauštrb profesionalne karijere. Umjesto donošenja mjera za usklađivanje privatnog i profesionalnog života žena, umjesto izgradnje mreže socijalnih usluga i servisa, takvo postupanje Vlade vodi ka dodatnom isključivanju žena s tržišta rada, posljedično vodi ka njihovoj ekonomskoj ovisnosti i siromaštvu u trećoj životnoj dobi. Takve mjere Vlade RH, Socijaldemokratski forum žena SDP-a ocjenjuje smišljeno retrogradnima s ciljem oslabljivanja ekonomskog i socijalnog statusa žena.

  Mirovinski sustav temelj je socijalne države, a pooštrenjem penalizacije za prijevremeno umirovljenje i pomicanje početka dobi za umirovljenje sa 2038. na 2027. godinu i ubrzavanjem usklađivanja dobi za odlazak žena u mirovinu, ova Vlada na najokrutniji način kažnjava one najugroženije na tržištu rada – žene i to žene starije životne dobi. Pomicanje godine za početak produženja dobi za umirovljenje sa 65 na 67 godina direktno je pogodovanje poslodavcima i kapitalu, jer je očekivano trajanje života u Hrvatskoj gotovo 5 godina kraće od prosjeka EU.

  Umjesto mjera koje se prelamaju preko leđa najugroženijih, tražimo mjere bez kojih rast i održivi razvoj društva nije moguć – tražimo izjednačavanje žena na tržištu rada, ukidanje vertikalne i horizontalne segregacije na tržištu rada, jednaku plaću za jednaki rad, punu zapošljivost žena, izgradnju socijalne infrastrukture!

  To su mjere kojima je moguće osigurati pravo na dostojanstveni rad i mirovinu, pravo na dostojanstveni život svih građanki i građana Hrvatske!