Stav SDP-a povodom mišljenja Europske komisije o provedbi odluke Arbitražnog suda

    Nakon što je Europska komisija danas i sama potvrdila da se radi o bilateralnom pitanju dviju članica Europske unije, Hrvatske i Slovenije, SDP poziva hrvatsku Vladu da započne dijalog sa slovenskom Vladom.
    Podsjećamo da je sam arbitražni postupak kontaminiran čime je Slovenija je grubo prekršila Arbitražni sporazum s Hrvatskom. Posljedica slovenskog nedopuštenog pokušaja utjecaja na suce Arbitražnog suda i protupravnog uključivanja svojih materijala u spis i dokumentaciju na temelju koje je Arbitražni sud trebao odlučiti stvorio je pravni temelj da Hrvatska, u skladu s Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, pokrene postupak prestanka Arbitražnog sporazuma. Arbitražni sud nije mogao donijeti nikakvu odluku utemeljenu na Arbitražnom sporazumu koja bi obvezivala Hrvatsku i Sloveniju. Naglašavamo kako Europska komisija nije stranka postupka koji je vođen pred Arbitražnim sudom te nema nikakvih nadležnosti u provedbi odluka toga Suda, koji je samoinicijativno nastavio sa radom usprkos pokretanju postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži kojim je utemeljen.
    Ističemo kako Vlada Republike Hrvatske pod premijerima Oreškovićem i Plenkovićem nije pokrenula postupak mirenja sa Slovenijom pred UN-om, sukladno Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora, čime se je već mogao započeti postupak iznalaženja rješenja, a koji bi i Arbitražni sud uvažio i prekinuo svoje daljnje postupanje.
    Još jednom pozivamo na izbjegavanje svih oblika incidenata koji bi mogli nastati kao posljedica objavljivanja nevažeće arbitražne odluke i napore obiju Vlada da u skladu s međunarodnim pravom i načelom dobrosusjedskih odnosa postignu dogovor o teritorijalnom razgraničenju.