Zdravstvo dostupno svima

    Vjerujemo da svi trebaju imati jednako pravo na kvalitetnu zdravstvenu skrb bez obzira na njihovo imovinsko stanje. Pokrenuli smo “Program plus” kojim rješavamo preduge liste čekanja, jedan od glavnih problema hrvatskog zdravstva. “Program 72 sata” pomaže našim najteže oboljelim pacijentima od malignih bolesti jer im jamči početak liječenja u roku od 72 sata od dana dijagnoze. Reforme koje provodimo rezultiraju najvećim promjenama u posljednjih 20 godina.