Andreja Marić

    Rođena je 30. listopada 1973. u Čakovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – doktorica medicine, liječnica, specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije, primarijus).