Boška Ban Vlahek

    Rođena je 6. studenoga 1981. u Čakovcu. Završila specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (VSS – stručna specijalistica ekonomije).