Marina Opačak Bilić

    Rođena je 7. studenoga 1989. u Slavonskom Brodu. Završila Pučko otvoreno učilište Obris u Požegi (SSS – građevinska tehničarka).