Mirela Ahmetović

    Rođena je 4. kolovoza 1981. u Rijeci. Diplomirala na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Sveučilišta u Rijeci, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (VSS – diplomirana ekonomistica, magistrica društvenih znanosti u polju ekonomije).