Nenad Livun

  Rođen je 8. studenog 1985. u Zagrebu

  Obrazovanje

  2004. – 2009. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije
  2004. maturirao u VII. gimnaziji u Zagrebu

  Politička karijera

  2014. – danas  – predsjednik Foruma mladih SDP-a
  2013. – danas – zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba
  2012.-2016. – član Glavnog odbora SDP-a
  2009.-2013. – vijećnik u Vijeću gradske četvrti Donji grad
  Član SDP-a i Foruma mladih SDP-a od 2006 . godine

  Profesionalna karijera

  2016. – danas – zaposlen u “A.S.F.” obrt za poslovno posredovanje i savjetovanje
  2014.-2016. – Viši stručni savjetnik u Ministarstvu poduzetništva i obrta – Uprava za EU programe i projekte
  2011.-2014. – Stručni suradnik u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja – Odjel za međunarodnu suradnju

  Strani jezici
  engleski, njemački