Renata Sabljar-Dračevac

    Rođena je 4. listopada 1968. u Rijeci. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (VSS – doktorica medicine/ liječnica, specijalistica psihijatrije, subspecijalistica psihoterapije).