Poslovodstvo

  Poslovni direktor SDP-a je izvršno-političko tijelo SDP-a

  Poslovnog direktora imenuje Glavni odbor na prijedlog Predsjednika SDP-a.

  Poslovni direktor: Igor Cigula

   

  Poslovni odbor:

  Poslovni odbor je izvršno-operativno tijelo Glavnog odbora SDP-a. Poslovni odbor ima predsjednika i četiri člana.

  Predsjednik poslovnog odbora: Boris Lalovac

  Članice i članovi poslovnog odbora:

  Milan Blaževski
  Dino Manestar
  Marija Varović
  Darko Liović