Poslovodstvo

  Prema Statutu SDP-a, poslovnog direktora bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a.

  Poslovni direktor brine se o prihodima i rashodima Stranke, upravlja imovinom Stranke, vodi brigu o zaposlenim osobama, brine o stjecanju i otuđenju imovine Stranke, organizira financiranje aktivnosti Stranke i druge poslove financijsko-gospodarskog karaktera te rukovodi stručnom službom Stranke. Za svoj rad odgovara predsjedniku SDP-a i Glavnom odboru. Izvješće o poslovanju Stranke podnosi Glavnom odboru, Predsjedništvu, te Poslovnom odboru.

  Poslovni direktor:  Nikša Vukas

  Poslovni odbor SDP-a

  Prema Statutu SDP-a, Poslovni odbor je izvršno-operativno tijelo Glavnog odbora. Ima predsjednika i četiri člana. Poslovni odbor SDP-a nadzire korištenje materijalnih sredstava Stranke te usvaja financijska izvješća SDP-a.

  Predsjednica Poslovnog odbora: Barbara Antolić Vupora

  Članice i članovi Poslovnog odbora:

  Danijel Ferić
  Martina Grman Kizivat
  Mladen Pejnović
  Ivan Šimunković