Tajništvo

  Prema Statutu SDP-a, glavnog tajnika bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a. On organizira i usklađuje rad organa, organizacija i savjeta SDP-a, najmanje jednom u dva mjeseca saziva koordinaciju tajnika županijskih organizacija te odgovara za izvršenje odluka predsjednika, Predsjedništva, Glavnog i Nadzornog odbora.

  Zvane Brumnić, glavni tajnik

  Tajništvo je izvršno i stručno – operativno tijelo Glavnog odbora, Predsjedništva i predsjednika. Čine ga glavni tajnik, tajnik Središnjeg savjeta i tajnici za pojedina područja rada.

  Tajnik Središnjeg savjeta: Milan F. Živković
  Tajnik za međunarodne odnose: Domagoj Hajduković
  Tajnik za edukaciju: dr.sc.Roberto Lujić
  Tajnik za rad s organizacijama u Slavoniji i Baranji : Tihomir Barišić
  Tajnik za rad s organizacijama u sjevernoj Hrvatskoj: Mladen Novak
  Tajnik za rad s organizacijama u središnjoj Hrvatskoj : Zoran Vasić
  Tajnik za rad s organizacijama u Dalmaciji : Matko Kuzmanić
  Tajnik za rad s članovima: Stjepan Mikulandrić