Tajništvo

  Prema Statutu SDP-a, glavnog tajnika bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a. On organizira sjednice središnjih tijela SDP-a, izvršava naloge središnjih tijela SDP-a, koordinira stručnim i administrativno-tehničkim osobljem SDP-a, koordinira rad tajnika organizacijskih oblika SDP-a, koordinira izvršne tajnike, te obavlja druge poslove u skladu sa Statutom SDPa.

  Nikša Vukas, glavni tajnik

  Prema Statutu SDP-a, političkog tajnika bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a. On sudjeluje u radu Predsjedništva SDP-a i Glavnog odbora SDP-a, bez prava odlučivanja, koordinira rad Predsjedništva SDP-a i Kluba zastupnika SDP-a, rukovodi izbornim stožerom za pripremu i provedbu izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, prati političko djelovanje organizacijskih oblika SDP-a, te obavlja druge poslove u skladu sa Statutom SDPa.

  Davorko Vidović | davorko.vidovic@sdp.hr, politički tajnik

  Izvršni tajnici su radno tijelo Predsjednika SDP-a koji obavljaju izvršno-političke poslove iz djelokruga rada Predsjednika SDP-a.

  Izvršni tajnik za međunarodnu suradnju: Domagoj Hajduković | domagoj.hajdukovic@sdp.hr
  Izvršni tajnik za područje pravnog savjetovanja: Vojko Braut | vojko.braut@sdp.hr
  Izvršni tajnik za edukaciju, politički sustav i civilno društvo: Dragan Zelić | dragan.zelic@sdp.hr
  Izvršni tajnik za koordinaciju aktivnosti i rad s članstvom : Tihomir Barišić | tihomir.barisic@sdp.hr
  Izvršna tajnica za izradu stručnih mišljenja o pojedinim društveno–političkim pitanjima: Lara Kvesić | lara.kvesic@sdp.hr

  Tajnik za rad s organizacijama u Slavoniji: Tihomir Barišić | tihomir.barisic@sdp.hr
  Tajnik za rad s organizacijama u sjevernoj Hrvatskoj: Mladen Novak | mladen.novak@sdp.hr
  Tajnik za rad s organizacijama u središnjoj Hrvatskoj: Zoran Vasić | zoran.vasic@sdp.hr
  Tajnik za rad s organizacijama u Dalmaciji: Matko Kuzmanić | matko.kuzmanic@sdp.hr