U Saboru

  9. sazivu Hrvatskog sabora SDP predstavlja 38 zastupnika.

  Zastupnici/e SDP-a izabrani u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika SDP-a radi usklađivanja svojeg djelovanja. Nezavisni zastupnici/e u Hrvatskom saboru mogu biti članovi/ice Kluba zastupnika SDP-a. Klub zastupnika SDP-a zastupa socijaldemokratske vrijednosti i ostvaruje Program SDP-a kroz zakonodavnu i parlamentarnu djelatnost.

  U ostvarivanju svoje djelatnosti, Klub zastupnika surađuje s tijelima stranke, posebno s Glavnim odborom, predsjednikom, Predsjedništvom te Središnjim savjetom. Jednom godišnje podnosi svoje izvješće o radu Glavnom odboru.

  Predsjednik Kluba zastupnika: Arsen Bauk
  Potpredsjednici Kluba zastupnika: Gordan Maras i Sabina Glasovac

  Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 14. listopada 2016. godine na dužnost potpredsjednice Hrvatskog sabora izabrana je Milanka Opačić.

  Kontakt:
  Telefon: (01) 4569-313; 6303-065; 6303-760
  Telefaks: (01) 4569-535
  E-mail: klubsdp@sabor.hr