VARAŽDINSKA

   

  Odluka o raspisivanju izbora_ Varaždinska županija
  Varaždinska_Odluka o pravovaljanim kandidaturama
  Varaždinska Županija_Odluka o utvrđivanju kandidatura po pristiglom prigovoru
  Varaždinska_biračka mjesta i vrijeme glasanja

  Ivanec_Odluka o raspisivanju izbora
  Ivanec_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Ludbreg_Odluka o raspisivanju izbora
  Ludbreg_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Novi Marof_Odluka o raspisivanju izbora
  Novi Marof_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Gornji Kneginec_Odluka o raspisivanju izbora
  Gornji Kneginec_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Trnovec Bartolovečki_Odluka o raspisivanju izbora
  Trnovec Bartolovečki_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Sveti Ilija_Odluka o raspisivanju izbora
  Sveti Ilija_Odluka o utvrđivanju kandidatura_2021

  Bednja_Odluka o raspisivanju izbora

  Jalžabet_Odluka o raspisivanju izbora

  Mali Bukovec_Odluka o raspisivanju izbora

  Veliki Bukovec_Odluka o raspisivanju izbora

  Cestica_Odluka o raspisivanju izbora

  Martijanec_Odluka o raspisivanju izbora
  Martijanec_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Maruševec_Odluka o raspisivanju izbora
  Maruševec_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Visoko_Odluka o raspisivanju izbora
  Visoko_Odluka o utvrđivanju kandidatura_2021

  Beretinec_Odluka o raspisivanju izbora
  Beretinec_Odluka o utvrđivanju kandidatura

  Lepoglava_Odluka o raspisivanju izbora

  Varaždinske Toplice_Odluka o raspisivanju izbora
  Varaždinske Toplice_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Vinica_Odluka o raspisivanju izbora
  Vinica_Odluka o utvrđivanju kandidatura_2021

  Petrijanec_Odluka o raspisivanju izbora
  Petrijanec_Odluka o utvrđivanju kandidatura-1

  Vidovec_Odluka o raspisivanju izbora
  Vidovec_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Varaždin_Odluka o raspisivanju izbora
  Varaždin_Odluka o pravovaljanim kandidaturama

  Breznica_Odluka o raspisivanju izbora
  Breznica_Odluka o utvrđivanju kandidatura

  Donja Voća_Odluka o raspisivanju izbora
  Donja Voća_Odluka o utvrđivanju kandidatura

  Sračinec_Odluka o raspisivanju izbora

  Sveti Đurđ_Odluka o raspisivanju izbora
  Sveti Đurđ_Odluka o pravovaljanim kandidaturama