Izvanteritorijalna obrada zahtjeva za azil i stvaranje sigurnih izbjegličkih skloništa u inozemstvu