GO SDP Kaštela

  Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika GO Kaštela

  Odluka

  Odluka o raspisivanju izbora za članove organa GO Kaštela

  Odluka

   

  GIK – Liste pravovaljanih kandidatura za:

  1. PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP- A KAŠTELA
   Dražen Đaković
  2. POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP- A KAŠTELA
   Marin Šalov

  3. ČLANOVE/ICE GRADSKOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP- A KAŠTELA     

  1. Mario Banovac
  2. Toni Bedalov
  3. Joško Bilić
  4. Jurica Botić
  5. Lada Bratinčević
  6. Ćurić Frano
  7. Teodor Gavrić
  8. Željka Jurašin
  9. Matko Kuzmanić
  10. Ivana Marasović
  11. Filip Plećaš
  12. Milenka Preradov
  13. Alenka Rokov
  14. Toni Rokov
  15. Ante Toni Šalov
  16. Višnja Špika
  17. Ante Viculin
  18. Dženana Vrtlar
  19. Edin Zahić