Lokalni izbori 2017.

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Bjelovar
  LISTA – Bjelovarsko-bilogorska županija
  LISTA – Daruvar
  LISTA – Dežanovac
  LISTA – Đulovac
  LISTA – Garešnica
  LISTA – Grubišno Polje
  LISTA – Hercegovac
  LISTA – Kapela
  LISTA – Končanica
  LISTA – Nova Rača
  LISTA – Rovišće
  LISTA – Severin
  LISTA – Sirač
  LISTA – Šandrovac
  LISTA – Štefanje
  LISTA – Velika Pisanica
  LISTA – Veliko Trojstvo

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  Saša Lukić (za zamjenika župana iz reda nacionalnih manjina)
  DARUVAR – Vedran Babić
  DEŽANOVAC – Antun Varga
  DEŽANOVAC – Josip Stjepanović
  GAREŠNICA – Aleksandra Hojka
  GRUBIŠNO POLJE – Igor Dmitrašinović
  KONČANICA – Danijel Matina
  KONČANICA – Franjo Finek
  SEVERIN – Miro Kolić
  SIRAČ – Gabrijela Šafar
  ŠTEFANJE – Vlado Koren
  VELIKO TROJSTVO – Tomislav Bedeković

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Bjelovarsko-bilogorska – Saša Lukić (za zamjenika župana iz reda nacionalnih manjina)
  Daruvar – Vedran Babić
  Dežanovac – Antun Varga (zamjenik načelnika češka nacionalna manjina)
  Dežanovac – Josip Stjepanović
  Garešnica – Aleksandar Hojka
  Grubišno Polje – Igor Dmitrašinović
  Končanica – Danijel Matina (zamjenik načelnika hrvatskog naroda)
  Končanica – Franjo Finek
  Severin – Miro Kolić
  Sirač – Gabrijela Šafar
  Štefanje – Vlado Koren
  Veliko Trojstvo – Tomislav Bedeković

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Grad Zagreb

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Barban
  LISTA – Buje
  LISTA – Buzet
  LISTA – Cerovlje
  LISTA – Fažana
  LISTA – Funtana
  LISTA – Gračišće
  LISTA – Grožnjan
  LISTA – Istarska županija
  LISTA – Kaštelir-Labinci
  LISTA – Labin
  LISTA – Ližnjan
  LISTA – Marčana
  LISTA – Medulin
  LISTA – Motovun
  LISTA – Pazin
  LISTA – Poreč
  LISTA – Pula
  LISTA – Raša
  LISTA – Rovinj
  LISTA – Svetvinčenat
  LISTA – Sveta Nedelja
  LISTA – Tinjan
  LISTA – Umag
  LISTA – Višnjan
  LISTA – Vižinada
  LISTA – Vodnjan
  LISTA – Vrsar
  LISTA – Žminj

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  BARBAN – Denis Kontošić
  BUJE – Bojana Puzigaća
  BUZET – Vedran Majcan
  FAŽANA – Radomir Korač
  GROŽNJAN – Kristijan Pucer
  GROŽNJAN – Danijela Bizjak Ražman (donačelnica iz redova hrvatskog naroda)
  ISTARSKA ŽUPANIJA – Marino Baldini
  LABIN – Željko Ernečić
  LIŽNJAN – Davor Ravnić
  MARČANA – Josip Percan
  MEDULIN – Tomislav Novak
  PAZIN – Boris Demark
  PULA – Mauricio Licul
  RAŠA – Vedran Grubišić
  ROVINJ – Klaudio Poropat
  SVETA NEDELJA – Elio Stepančić
  SVETVINČENAT – Dalibor Macan
  TINJAN – Goran Hrvatin
  UMAG – Vili Bassanese
  VIŽINADA – Marko Ferenac
  VRSAR – Serđo Popović

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Istarska županija – Marino Baldini
  Barban – Denis Kontošić
  Buje – Bojana Puzigaća
  Buzet – Vedran Majcan
  Fažana – Radomir Korać
  Grožnjan – Danijela Bizjak Ražman (donačelnica iz redova hrvatskog naroda)
  Grožnjan – Kristian Pucer
  Labin – Željko Ernečić
  Ližnjan – Davor Ravnić
  Marčana – Josip Percan
  Medulin – Tomislav Novak
  Pazin – Boris Denmark
  Pula – Mauricio Licul
  Raša – Vedran Grubišić
  Rovinj – Klaudio Poropat
  Sveta Nedelja – Elio Stepančić
  Svetvinčenat – Dalibor Macan
  Tinjan – Goran Hrvatin
  Umag – Vili Bassanese
  Vižinada – Marko Ferenac
  Vrsar – Serđo Popović

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Bosiljevo
  LISTA – Barilović
  LISTA – Draganić
  LISTA – Duga Resa
  LISTA – Generalski Stol
  LISTA – Josipdol
  LISTA – Kamanje
  LISTA – Karlovac
  LISTA – Karlovačka županija
  LISTA – Krnjak
  LISTA – Netretić
  LISTA – Ogulin
  LISTA – Ozalj
  LISTA – Plaški
  LISTA – Rakovica
  LISTA – Ribnik
  LISTA – Slunj
  LISTA – Tounj
  LISTA – Vojnić

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  DRAGANIĆ – Anđelko Misir
  JOSIPDOL – Milana Turkalj
  KAMANJE – Damir Mateljan
  KARLOVAČKA ŽUPANIJA – Branko Eremić (dožupan iz reda nacionalne manjine)
  KARLOVAČKA ŽUPANIJA – Ivan Vuković
  OGULIN – Dalibor Domitrović
  OGULIN – Petra Milanović (zamjenica iz reda nacionalne manjine)
  OZALJ – Irena Šimunić
  PLAŠKI – Pero Damjanović
  RIBNIK – Davor Priselac
  SLUNJ – Zoran Ivšić
  VOJNIĆ – Nikola Eremić

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Karlovačka županija – Branko Eremić (dožupan iz reda nacionalne manjine)
  Karlovačka županija – Ivan Vuković
  Draganić – Anđelko Misir
  Josipdol – Milana Turkalj
  Kamanje – Damir Mateljan
  Ogulin – Dalibor Domitrović
  Ogulin – Petra Milanović (zamjenica iz redova nacionalne manjine)
  Ozalj – Irena Šimunić
  Plaški – Pero Damjanović
  Ribnik – Davor Priselac
  Slunj – Zoran Ivšić
  Vojnić – Nikola Eremić

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Drnje
  LISTA – Đelekovec
  LISTA – Đurđevac
  LISTA – Ferdinandovac
  LISTA – Gornja Rijeka
  LISTA – Kalinovac
  LISTA – Kalnik
  LISTA – Kloštar Podravski
  LISTA – Koprivnica
  LISTA – Koprivnički Bregi
  LISTA – Koprivnički Ivanec
  LISTA – Koprivničko-križevačka županija
  LISTA – Križevci
  LISTA – Legrad
  LISTA – Novigrad Podravski
  LISTA – Peteranec
  LISTA – Rasinja
  LISTA – Sokolovac
  LISTA – Sveti Ivan Žabno
  LISTA – Sveti Petar Orehovec
  LISTA – Virje

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  DRNJE – Zoran Novak
  ĐURĐEVAC – Damir Lacković
  FERDINANDOVAC – Nikola Ščuka
  GORNJA RIJEKA – Darko Fištrović
  KALINOVAC – Damir Grgec
  KALNIK – Mladen Kešer
  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA – Slavko Tucaković
  KLOŠTAR PODRAVSKI – Zdenka Posavac-Hanžek
  KOPRIVNICA – Mišel Jakšić
  KOPRIVNIČKI BREGI – Denis Zagrajski
  KOPRIVNIČKI IVANEC – Rade Prosenjak
  KRIŽEVCI – Ivan Majdak
  LEGRAD – Ivan Sabolić
  NOVIGRAD PODRAVSKI – Zdravko Brljek
  PETERANEC – Mladen Blažek
  RASINJA – Ana-Marija Đurđ
  RASINJA – Ranko Smoljanović – zamjenik srpske nacionalne manjine
  SVETI IVAN ŽABNO – Hrvoje Brlić
  SVETI PETAR OREHOVEC – Ivana Ruganec
  VIRJE – Goran Matoničkin

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Koprivničko križevačka županija – Slavko Tucaković
  Drnje – Zoran Novak
  Ferdinandovac – Nikola Ščuka
  Đurđevac – Damir Lacković
  Gornja Rijeka – Darko Fištrović
  Kalinovac – Damir Grgec
  Kalnik – Mladen Keser
  Kloštar Podravski – Zdenka Posavac Hanžek
  Koprivnica – Mišel Jakšić
  Koprivnički Bregi – Denis Zagrajski
  Koprivnički Ivanec – Rade Prosenjak
  Križevci – Ivan Majdak
  Legrad – Ivan Sabolić
  Novigrad Podravski – Zdravko Brljek
  Petranec – Mladen Blažek
  Rasinja – Ana-Marija Đurđ
  Rasinja – Ranko Smoljanović (zamjenik načelnika iz reda nacionalnih manjina)
  Sveti Ivan Žabno – Hrvoje Brlić
  Sveti Petar Orehovec – Ivana Ruganec
  Virje – Goran Matoničkin

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Bedekovčina
  LISTA – Desinić
  LISTA – Donja Stubica
  LISTA – Đurmanec
  LISTA – Gornja Stubica
  LISTA – Hrašćina
  LISTA – Hum na Sutli
  LISTA – Klanjec
  LISTA – Konjščina
  LISTA – Krapina
  LISTA – Krapinske Toplice
  LISTA – Krapinsko – zagorska županija
  LISTA – Kumrovec
  LISTA – Lobor
  LISTA – Mače
  LISTA – Marija Bistrica
  LISTA – Mihovljan
  LISTA – Oroslavje
  LISTA – Petrovsko
  LISTA – Pregrada
  LISTA – Stubičke toplice
  LISTA – Sveti Križ Začretje
  LISTA – Tuhelj
  LISTA – Veliko Trgovišće
  LISTA – Zabok
  LISTA – Zlatar
  LISTA – Zlatar Bistrica

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – Željko Kolar
  BEDEKOVČINA – Darko Ban
  DESINIĆ – Damir Antolić
  DONJA STUBICA – Nikola Gospočić
  ĐURMANEC – Mia Leljak
  HUM NA SUTLI – Nikola Drašković
  KLANJEC – Zlatko Brlek
  KONJŠČINA – Miljenko Štabek
  KRAPINA – Željko Pavić
  KRAPINSKE TOPLICE – Antun Zupanc
  KUMROVEC – Srečko Blažičko
  LOBOR – Mirela Behin
  MAČE – Mladenka Mikulec
  MARIJA BISTRICA – Branimira Glavica
  MIHOVLJAN – Dražen Pavleković
  OROSLAVJE – Ivan Tuđa
  PREGRADA – Marko Vešligaj
  STUBIČKE TOPLICE – Ana Gospočić
  SVETI KRIŽ ZAČRETJE – Marko Kos
  TUHELJ – Mladen Hercigonja
  ZABOK – Ivan Hanžek
  ZLATAR – Jasenka Auguštan-Pentek
  ZLATAR BISTRICA – Žarko Miholić

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Krapinsko-zagorska županija – Željko Kolar
  Bedekovčina – Darko Ban
  Desinić – Damir Antolić
  Đurmanec – Mia Leljak
  Donja Stubica – Nikola Gospočić
  Hum na Sutli – Nikola Drašković
  Klanjec – Zlatko Brlek
  Konjščina – Miljenko Stabek
  Krapina – Željko Pavić
  Krapinske Toplice – Antun Županc
  Kumrovec – Srečko Blažičko
  Lobor – Mirela Behin
  Mače – Mladenka Mikulec
  Marija Bistrica – Branimir Glavica
  Mihovljan – Dražen Pavleković
  Oroslavje – Ivan Tuđa
  Pregrada – Marko Vešligaj
  Stubičke Toplice – Ana Gospočić
  Sveti Križ Začretje – Marko Kos
  Tuhelj – Mladen Hercigonja
  Zabok – Ivan Hanžek
  Zlatar Bistrica – Žarko Miholčić
  Zlatar – Jasenka Augustan Pentek

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  ČAKOVEC – mjesni odbori
  LISTA – Belica
  LISTA – Čakovec
  LISTA – Dekanovec
  LISTA – Donja Dubrava
  LISTA – Donji Vidovec
  LISTA – Goričan
  LISTA – Gornji Mihaljevac
  LISTA – Kotoriba
  LISTA – Mala Subotica
  LISTA – Međimurska županija
  LISTA – Mursko Središće
  LISTA – Nedelišće
  LISTA – Orehovica
  LISTA – Podturen
  LISTA – Prelog
  LISTA – Pribislavec
  LISTA – Selnica
  LISTA – Strahoninec
  LISTA – Sveta Marija
  LISTA – Sveti Juraj na Bregu
  LISTA – Sveti Martin na Muri
  LISTA – Šenkovec
  LISTA – Štrigova
  LISTA – Vratišinec

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  BELICA – Dragutin Braniša
  ČAKOVEC – Stjepan Kovač
  DONJA DUBRAVA – Martina Kovač
  GORIČAN – Mario Moharić
  GORNJI MIHALJEVAC – Darko Horvat
  KOTORIBA – Ljubomir Grgec
  MALA SUBOTICA – Jadranka Sermek
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – Mladen Novak
  MURSKO SREDIŠĆE – Mario Nerer
  NEDELIŠĆE – Darko Dania
  OREHOVICA – Miroslav Bezek
  PODTUREN – Dino Biber
  PRELOG – Nenad Igrec
  PRIBISLAVEC – Matija Ladić
  SELNICA – Radovan Zadravec
  STRAHONINEC – Nenad Škvorc
  SVETA MARIJA – Dean Hunjadi
  SVETI JURAJ NA BREGU – Anđelko Nagrasajlović
  ŠENKOVEC – Ruža Sermek
  ŠTRIGOVA – Stanislav Rebernik
  VRATIŠINEC – Damir Perhoč

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Međimurska županija – Mladen Novak
  Belica – Dragutin Braniša
  Donja Dubrava – Martina Kovač
  Čakovec – Stjepan Kovač
  Goričan – Mario Moharić
  Gornji Mihaljevec – Darko Horvat
  Kotoriba – Ljubomir Grgec
  Mala Subotica – Jadranka Sermek
  Nedelišće – Darko Dania
  Mursko Središće – Mario Nerer
  Orehovica – Miroslav Bezek
  Podturen – Dino Biber
  Prelog – Nenad Igrec
  Pribislavec – Matija Ladić
  Selnica – Radovan Zadravec
  Strahoninec – Nenad Škvorc
  Sveta Marija – Dean Hunjadi
  Sveti Juraj na Bregu – Anđelko Nagrajsalović
  Šenkovec – Ruža Sermek
  Štrigova – Stanislav Rebernik
  Vratišinec – Damir Perhoč

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Bakar
  LISTA – Baška
  LISTA – Brod Moravice
  LISTA – Crikvenica
  LISTA – Čabar
  LISTA – Čavle
  LISTA – Delnice
  LISTA – Fužine
  LISTA – Jelenje
  LISTA – Kastav
  LISTA – Klana
  LISTA – Kostrena
  LISTA – Krk
  LISTA – Lokve
  LISTA – Lopar
  LISTA – Lovran
  LISTA – Mali Lošinj
  LISTA – Matulji
  LISTA – Mrkopalj
  LISTA – Novi Vinodolski
  LISTA – Omišalj
  LISTA – Opatija
  LISTA – Općina Vinodolska
  LISTA – Primorsko-goranska županija
  LISTA – Punat
  LISTA – Rab
  LISTA – Ravna Gora
  LISTA – Rijeka
  LISTA – Skrad
  LISTA – Viškovo
  LISTA – Vrbnik
  LISTA – Vrbovsko

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  BAKAR – Tamara Kojić
  BAŠKA – Hajrudin Mulaosmanović
  BROD MORAVICE – Boris Delač
  CRIKVENICA – Ani Car
  ČABAR – Kristijan Rajšel
  ČAVLE – Ivana Cvitan Polić
  DELNICE – Davor Košmrlj
  FUŽINE – Hrvoje Ljubobratović
  JELENJE – Luka Zaharija
  KASTAV – Matej Mostarac
  KLANA – Željka Šarčević Grgić
  KOSTRENA – Željko Linšak
  LOKVE – Toni Štimac
  LOPAR – Vladimir Škarić
  LOVRAN – Božidar Spasojević
  MALI LOŠINJ – Dejan Nekić
  MATULJI – Mario Ćiković
  MRKOPALJ – Mario Blašković
  NOVI VINODOLSKI – Mihael Jovanović
  OMIŠALJ – Mirela Ahmetović
  OPATIJA – Fernando Kirigin
  OPĆINA VINODOLSKA – Miro Antonić
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA – Petar Mamula (kandidat za zamjenika župana iz reda nacionalne manjine)
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA – Zlatko Komadina
  PUNAT – Marinko Žic
  RAB – Nenad Debelić
  RAVNA GORA – Anđelko Florijan
  RIJEKA – Vojko Obersnel
  SKRAD – Željko Grgurić
  VIŠKOVO – Sanja Udović
  VRBNIK – Vlado Šušak
  VRBOVSKO – Anđelka Mamula (kandidatkinja za zamjenicu gradonačlnika iz redova nacionalnih manjina)
  VRBOVSKO – Marijan Rački

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Primorsko-goranska županija – Petar Mamula (zamjenik iz reda nacionalne manjine)
  Primorsko-goranska županija – Zlatko Komadina
  Bakar – Tamara Kojić
  Baška – Hajrudin Mulaosmanović
  Brod Moravice – Boris Delač
  Crikvenica – Ani Car
  Čabar – Kristijan Rajšel
  Čavle – Ivana Cvitan Polić
  Delnice – Davor Košmrlj
  Fužine – Hrvoje Ljubobratović
  Jelenje – Luka Zaharija
  Kastav – Matej Mostarac
  Klana – Željka Šarčević Grgić
  Kostrena – Željko Linšak
  Lokve – Toni Štimac
  Lopar – Vladimir Škarić
  Lovran – Božidar Spasojević
  Mali Lošinj – Dejan Nekić
  Matulji – Mario Ćiković
  Mrkopalj – Mario Blašković
  Novi Vinodolski – Mihael Jovanović
  Omišalj – Mirela Ahmetović
  Opatija – Fernando Kirigin
  Općina Vinodolska – Miro Antonić
  Punat – Marinko Žic
  Rab – Nenad Debelić
  Ravna Gora – Anđelko Florijan
  Rijeka – Vojko Obersnel
  Skrad – Željko Grgurić
  Viškovo – Sanja Udović
  Vrbnik – Vlado Šušak
  Vrbovsko – Anđelka Mamula (zamjenica gradonačelnika iz reda nacionalne manjine)
  Vrbovsko – Marijan Rački

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Donji Kukuruzari
  LISTA – Dvor
  LISTA – Glina
  LISTA – Hrvatska Dubica
  LISTA – Hrvatska Kostajnica
  LISTA – Jasenovac
  LISTA – Kutina
  LISTA – Lekenik
  LISTA – Majur
  LISTA – Martinska Ves
  LISTA – Petrinja
  LISTA – Popovača
  LISTA – Sisačko-moslavačka županija
  LISTA – Sisak
  LISTA – Sunja
  LISTA – Topusko
  LISTA – Velika Ludina

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  DVOR – Vladimir Bartolović
  GLINA – Franjo Glušac
  HRVATSKA DUBICA – Mile Kesonja (zastupnik iz redova srpske nacionalne manjine)
  HRVATSKA DUBICA – Snježana Tepić
  HRVATSKA KOSTAJNICA – Milena Grbić (zamjenica iz redova srpske nacionalne manjine)
  KUTINA – Andrija Rudić
  LEKENIK – Nikola Sovina
  MARTINSKA VES – Jurica Kahlina
  PETRINJA – Svjetlana Lazić
  POPOVAČA – Saša Jagarčec
  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA – Zdenko Vahovec
  SISAK – Kristina Ikić Baniček
  SUNJA – Dalibor Medved
  SUNJA – Dušan Šipov (zamjenik iz redova srpske nacionalne manjine)
  VELIKA LUDINA – Tomislav Bišćan

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Sisačko-moslavačka županija – Zdenko Vahovec
  Dvor – Vladimir Bartolović
  Glina – Franjo Glušac
  Hrvatska Dubica – Mile Kesonja (zastupnik iz redova srpske nacionalne manjine)
  Hrvatska Dubica – Snježana Tepić
  Hrvatska Kostajnica – Milena Grbić (zamjenica iz redova srpske nacionalne manjine)
  Kutina – Andrija Rudić
  Martinska Ves – Jurica Kahlina
  Petrinja – Svjetlana Lazić
  Popovača – Saša Jagarčec
  Sisak – Kristina Ikić Baniček
  Sunja – Dalibor Medved
  Sunja – Dušan Šipov (zamjenik iz redova srpske nacionalne manjine)
  Velika Ludina – Tomislav Bišćan

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Baška Voda
  LISTA – Bol
  LISTA – Brela
  LISTA – Dugi Rat
  LISTA – Dugopolje
  LISTA – Gradac
  LISTA – Hvar
  LISTA – Jelsa
  LISTA – Kaštela
  LISTA – Klis
  LISTA – Komiža
  LISTA – Makarska
  LISTA – Marina
  LISTA – Milna
  LISTA – Nerežišća
  LISTA – Okrug
  LISTA – Omiš
  LISTA – Podgora
  LISTA – Podstrana
  LISTA – Postira
  LISTA – Pučišća
  LISTA – Seget
  LISTA – Sinj
  LISTA – Solin
  LISTA – Split
  LISTA – Splitsko-dalmatinska županija
  LISTA – Stari Grad
  LISTA – Sućuraj
  LISTA – Supetar
  LISTA – Sutivan
  LISTA – Šolta
  LISTA – Trilj
  LISTA – Trogir
  LISTA – Tučepi
  LISTA – Vrgorac

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  BOL – Tihomir Marinković
  BRELA – Ivo Šodan
  DUGI RAT – Bernardin Petrić
  DUGOPOLJE – Zvonko Kardum
  GRADAC – Matko Burić
  HVAR – Rino Budrović
  JELSA – Nikša Peronja
  KAŠTELA – Matko Kuzmanić
  KLIS – Smiljana Mihovilović
  KOMIŽA – Tonka Ivčević
  MAKARSKA – Tonći Bilić
  MARINA – Ante Rinčić
  MILNA – Frane Lozić
  PODGORA – Zoran Radonić
  SEGET – Ante Projić
  SINJ – Ante Milanović
  SOLIN – Mario Jaman
  SPLIT – Aida Batarelo
  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA – Arsen Bauk
  STARI GRAD – Perislav Petrić
  SUĆURAJ – Ivan Radovančić
  SUPETAR – Ivana Marković
  TROGIR – Ante Bilić
  TUČEPI – Katica Visković

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Splitsko-dalmatinska županija – Arsen Bauk
  Bol – Tihomir Marinković
  Brela – Ivo Šodan
  Dugi Rat – Bernardin Petrić
  Dugopolje – Zvonko Kardum
  Gradac – Matko Burić
  Hvar – Rino Budrović
  Jelsa – Nikša Peronja
  Kaštela – Matko Kuzmanić
  Klis – Smiljana Mihovilović
  Komiža – Tonka Ivčević
  Makarska – Tonći Bilić
  Marina – Ante Rinčić
  Milna – Frane Lozić
  Podgora – Zoran Radonić
  Seget – Ante Projić
  Sinj – Ante Milanović
  Solin – Mario Jaman
  Split – Aida Batarelo
  Stari Grad – Perislav Petrić
  Sućuraj – Ivan Radovančić
  Supetar – Ivana Marković
  Tučepi – Katica Visković

  1. LISTA
  1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  LISTA – Bistra
  LISTA – Brckovljani
  LISTA – Brdovec
  LISTA – Dubrava
  LISTA – Dugo Selo
  LISTA – Farkaševac
  LISTA – Gradec
  LISTA – Ivanić Grad
  LISTA – Jakovlje
  LISTA – Jastrebarsko
  LISTA – Klinča Sela
  LISTA – Kloštar Ivanić
  LISTA – Križ
  LISTA – Luka
  LISTA – Marija Gorica
  LISTA – Orle
  LISTA – Preseka
  LISTA – Pušća
  LISTA – Rakovec
  LISTA – Rugvica
  LISTA – Samobor
  LISTA – Stupnik
  LISTA – Sveti Ivan Zelina
  LISTA – Sveta Nedelja
  LISTA – Velika Gorica
  LISTA – Vrbovec
  LISTA – Zagrebačka županija
  LISTA – Zaprešić

  1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2. KANDIDATI
  2.1. – 1. KRUG
  2.1.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  BRCKOVLJANI – Ines Kovačević
  BRDOVEC – Alen Prelec
  DUBRAVA – Branimir Katalenac
  IVANIĆ GRAD – Pero Vržogić
  JAKOVLJE – Snježana Bužinec
  JASTREBARSKO – Zvonimir Novosel
  KLINČA SELA – Andrea Grdiša
  KLOŠTAR IVANIĆ – Željko Filipović
  KRIŽ – Ivana Posavec Krivec
  PRESEKA – Dragutin Schoplocher
  STUPNIK – Igor Klemenčić
  SVETA NEDELJA – Mario Čižmešija
  SVETI IVAN ZELINA – Vesna Bičak-Dananić
  VELIKA GORICA – Aleksandar Horvat
  VRBOVEC – Denis Kralj
  ZAPREŠIĆ – Danijel Saić

  2.1.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

  2.2 – 2.KRUG
  2.2.1 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.2.2 ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
  2.3. OBJAVA PODATAKA O VLASTITIM SREDSTVIMA KANDIDATA
  Brckovljani – Ines Kovačević
  Brdovec – Alen Prelec
  Dubrava – Branimir Katalenac
  Ivanić Grad – Pero Vržogić
  Jakovlje – Snježana Bužinec
  Jastrebarsko – Zvonimir Novosel
  Klinča sela – Andrea Grdiša
  Kloštar Ivanić – Željko Filipović
  Križ – Ivana Posavec Krivec
  Preseka – Dragutin Schoplocher
  Stupnik – Igor Klemenčić
  Sveta Nedjelja – Mario Čižmešija
  Sveti Ivan Zelina – Vesna Bičak Dananić
  Velika Gorica – Aleksandar Horvat
  Vrbovec – Denis Kralj
  Zaprešić – Danijel Saić