Struktura

  SDP je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike SDP-a na području Republike Hrvatske. SDP u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

  Organi SDP-a su:

  Konvencija,
  Glavni odbor,
  predsjednik/ca,
  Predsjedništvo,
  Statutarna Komisija.

  Uz navedene organe, Konvencija bira potpredsjednike/ice SDP-a.

  U SDP-u Hrvatske djeluju: glavni/a tajnik/ica i Tajništvo, Poslovni odbor i poslovni/a  direktor/ica kao izvršno-operativna tijela Glavnog odbora, Središnji savjet kao političkosavjetodavno tijelo i forumi kao interesno-politički oblici organiziranja društvenih skupina.