Zapošljavanje mladih

  • Sigurno i stabilno radno mjesto

   Zapošljavanje mladih i njihov ostanak u Hrvatskoj jedan je od naših ključnih ciljeva jer su mladi temelj razvoja ljudskih potencijala, najvažnijeg resursa svake zemlje. Preuzimanjem odgovornosti za državu, Vlada predvođena SDP-om je 2012. godine proširila mjera aktivne politike zapošljavanja na privatni sektor jer je do tada mjera bila ograničena samo na javni sektor. Cilj nije bio ne samo omogućiti mladima ulazak na tržište rada uz pomoć mjere stručnog osposobljavanja, već poduzeti sve što je moguće kako bi im se osigurala stabilnost radnog odnosa.

  • Što smo napravili

   Mjere aktivne politike zapošljavanja ključne su u osiguravanju zapošljivosti najosjetljivijih skupina na tržištu rada. Mladi zaslužuju sigurno i stabilno radno mjesto. U posljednje četiri godine stopa nezaposlenosti mladih spuštena je za 8 postotnih poena, što je značajan napredak. Od početka 2015. godine poslodavce se oslobađa plaćanja dijela doprinosa na plaću za mlade zaposlene na neodređeno. Ova mjera je odmah počela davati rezultate pa je već prošle godine na neodređeno zaposleno preko 40 tisuća, a ukupno je zaposleno preko 80 tisuća mladih.

  • Stručno osposobljavanje

   Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mjera je koja za cilj ima omogućiti mladima ulazak na tržište rada i osiguranje stabilnog radnog odnosa nakon završetka osposobljavanja. Kroz ovu mjeru je u zadnje tri godine prošlo preko 77 tisuća mladih, a više od 60 posto korisnika se zaposlilo u roku od 12 mjeseci nakon završetka stručnog osposobljavanja. Vlada HDZ-a i MOST-a je u lipnju ove godine obustavila ovu mjeru jer nije osigurala dovoljno sredstava u proračunu. Još prilikom donošenja proračuna upozoravali smo da neće biti dovoljno sredstava da se mjera nastavi provoditi u istom obujmu, ali Vlada je uvjeravala javnost da će sredstva namaknuti preko Europskog socijalnog fonda, iako su znali da to neće biti moguće jer su kriteriji za financiranje preko Europskog socijalnog fonda puno uži nego kriteriji za financiranje kroz državni proračun.

  • Što dalje?

   Mladi zaslužuju sigurno i stabilno radno mjesto i postojeće mjere se moraju proširivati, a ne ukidati ili smanjivati sredstva za njih. Od 2012. napravljen je veliki pomak u smanjenju nezaposlenosti mladih, čemu su svakako pridonijele mjere aktivne politike zapošljavanja. One se trebaju nastaviti u obujmu koje diktira broj nezaposlenosti mladih i tržište rada. Mladi zaslužuju više od naknade koju sad primaju i koja je 2015. povećana s 1600 na 2400 kuna. Uz postignut gospodarski rast, može se povećati naknada i uložiti više sredstava iz proračuna za mjere aktivne politike zapošljavanja, a s time i povećati iznos financiranja preko Europskog socijalnog fonda. SDP je u posljednje četiri godine brinuo o zapošljavanju mladih uz sve ekonomske izazove i u idućem razdoblju će raditi na proširenju mjera i uključivanju stručnog osposobljavanja u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, kako bismo omogućili mladima da pronađu kvalitetno radno mjesto odmah nakon završetka obrazovanja.