Zapošljavanje mladih

 • Sigurno i stabilno radno mjesto

  Zapošljavanje mladih i njihov ostanak u Hrvatskoj jedan je od naših ključnih ciljeva jer su mladi temelj razvoja ljudskih potencijala, najvažnijeg resursa svake zemlje. Preuzimanjem odgovornosti za državu, Vlada predvođena SDP-om je 2012. godine proširila mjera aktivne politike zapošljavanja na privatni sektor jer je do tada mjera bila ograničena samo na javni sektor. Cilj nije bio ne samo omogućiti mladima ulazak na tržište rada uz pomoć mjere stručnog osposobljavanja, već poduzeti sve što je moguće kako bi im se osigurala stabilnost radnog odnosa.

 • Što smo napravili u našem zadnjem mandatu

  Mjere aktivne politike zapošljavanja ključne su u osiguravanju zapošljivosti najosjetljivijih skupina na tržištu rada. Mladi zaslužuju sigurno i stabilno radno mjesto. U naše četiri godine, stopa nezaposlenosti mladih spuštena je za 8 postotnih poena, što je bio značajan napredak. Od početka 2015. godine poslodavce smo oslobodili plaćanja dijela doprinosa na plaću za mlade zaposlene na neodređeno. Ova mjera je odmah počela davati rezultate pa je u našem mandatu bilo zaposleno na neodređeno ukupno preko 80 tisuća mladih.

 • Stručno osposobljavanje

  U našem mandatu pokrenuli smo mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojoj je bio cilj omogućiti mladima ulazak na tržište rada i osiguranje stabilnog radnog odnosa nakon završetka osposobljavanja. Kroz ovu mjeru je u samo tri godine prošlo preko 77 tisuća mladih, a više od 60 posto korisnika se zaposlilo u roku od 12 mjeseci nakon završetka stručnog osposobljavanja.

 • Što dalje?

  Mladi zaslužuju sigurno i stabilno radno mjesto i postojeće mjere se moraju proširivati, a ne ukidati ili smanjivati sredstva za njih. Od 2012. napravljen je veliki pomak u smanjenju nezaposlenosti mladih, čemu su svakako pridonijele mjere aktivne politike zapošljavanja. One se trebaju nastaviti u obujmu koje diktira broj nezaposlenosti mladih i tržište rada. Mladi zaslužuju više od naknade koju sad primaju i koja je 2015. povećana s 1600 na 2400 kuna. Uz postignut gospodarski rast, može se povećati naknada i uložiti više sredstava iz proračuna za mjere aktivne politike zapošljavanja, a s time i povećati iznos financiranja preko Europskog socijalnog fonda. SDP je u posljednje četiri godine brinuo o zapošljavanju mladih uz sve ekonomske izazove i u idućem razdoblju će raditi na proširenju mjera i uključivanju stručnog osposobljavanja u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, kako bismo omogućili mladima da pronađu kvalitetno radno mjesto odmah nakon završetka obrazovanja.