Središnji savjet

  Prema Statutu SDP-a, Središnji savjet je političko savjetodavno tijelo SDP-a.

  Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja SDP-a, predlaže programske dokumente, posebno u vezi s izborima, potiče nove aktivnosti i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja organima stranke.
  Članovi središnjeg savjeta biraju se među istaknutim članovima SDP-a, a mogu to biti i istaknuti pojedinci i javni radnici koji nisu članovi SDP-a ukoliko prihvaćaju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP-a.
  Predsjednika Središnjeg savjeta SDP-a bira Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a ili jedne trećine članova savjeta.

  Predsjednik Središnjeg savjeta: Prof.dr.sc. Branko Grčić

  Stručne savjete za pojedine javne politike osniva Glavni odbor na prijedlog predsjednika SDP-a, Predsjedništva ili Središnjeg savjeta. Mogu im predsjedavati osobe koje nisu članovi SDP-a.

  Članice i članovi Središnjeg savjeta – predsjednici stručnih savjeta:

  Savjet za gospodarstvo
  predsjednik: prof. dr. sc. Josip Tica

  Savjet za turizam
  predsjednik: Dalibor Macan

  Savjet za savjet za malo i srednje poduzetništvo
  predsjednik: Darko Liović

  Savjet za socijalnu politiku
  predsjednik: Davorko Vidović

  Savjet za rad, zapošljavanje i socijalni dijalog
  predsjednica: Tatjana Dalić

  Savjet za zdravstvo
  predsjednik: prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak

  Savjet za predškolsko i školsko obrazovanje
  predsjednik: prof. dr. sc. Neven Budak

  Savjet za visoko obrazovanje, znanost i inovacije
  predsjednik: doc.dr.sc. Emil Tafra

  Savjet za sport
  predsjednik: Ratko Štritof

  Savjet za digitalizaciju, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i IoT
  predsjednik: Frane Šesnić

  Savjet za javnu upravu, lokalnu samoupravu i decentralizaciju
  predsjednik: prof. dr. sc. Ivan Koprić

  Savjet za politički sustav
  predsjednik: Šime Lučin

  Savjet za međunarodne odnose
  predsjednik: Tonino Picula

  Savjet za sigurnosnu politiku
  predsjednk: Ante Kotromanović

  Savjet za poljoprivredu
  predsjednik: dipl.ing.agr. Dražen Kurečić

  Savjet za ratne veterane 
  predsjednik: Vinko Kovačić

  Savjet za zaštitu okoliša i energetiku
  predsjednik: Gojko Šimunović

  Savjet za financije i državni proračun
  predsjednik: Danijel Ferić

  Savjet za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
  predsjednica:Vesna Škulić

  Savjet za prostorno planiranje, graditeljstvo i stanovanje
  predsjednik: Vinko Grgić

   

   

   

  Članovi Središnjeg savjeta bez portfelja: prof. dr. sc. Berto Šalaj, akademik Ivo Šlaus, prof. dr. sc. Branko Caratan, Marija Lugarić, Ante Kotromanović i Joško Klisović.

  U radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a po pozivu njihovih predsjednika također sudjeluju i mnogobrojni stručnjaci i javni djelatnici koji nisu stalni članovi savjeta. U dijelu aktivnosti koji se odnosi na njihovu ekspertizu ti članovi po pozivu imaju prava i obveze stalnih članova.

  Na razini županije, grada i općine mogu se osnivati savjeti županijske, gradske ili općinske organizacije SDP-a kao stručna savjetodavna tijela pripadajuće organizacijske razine. Odluku o osnivanju, sastavu, sadržaju i načinu njihova rada donose županijski, gradski i općinski odbori u skladu s odredbama o radu Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a. Županijski, gradski i općinski savjeti SDP-a u svom radu trebaju imati podršku Središnjeg i stručnih savjeta SDP-a.