Ivo Šlaus – Životopis

  Rođen 26.9.1931. Split

  Diplomirao fiziku na PMF, Zagreb 1954, doktorirao 1958, docent/znanstveni suradnik 1960, izvanredni profesor 1963, znanstveni savjetnik/profesor 1967. Profesor: University of California (1964-2002), Georgetown University (1972-1996), Duke University (1981-), Universite Louvain-la-neuve, Belgija (1975-80), Free University Amsterdam (1978), Kyoto University (1981), Universite Laval, Quebec (1985), ETH-Zuerich (1985-90), North Carolina Central University (2006-), te savjetnik IKO-Amsterdam (1968-82), Naval Research Lab (1971-81), Los Alamos National Lab (1972-95) i Institut Jozef Stefan (1994.). Autor 411 radova od toga 5 monografija iz fizike. Počasni predavač na godišnjoj skupštini European Science Foundation, Strasbourg 1987.g. Pozvani predavač na 43 međunarodne konferencije, te organizator 23 medjunarodne konferencija. Počasni savjetnik Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku (1992), počasni član Američkog društva fizičara (1989) i Institute of Physics (1999). Suutemeljitelj i član Izvršnog odbora Europskog društva fizičara (od 1969-72 i 1988-91)

  Član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1977), predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju (1991-97), član i suutemeljitelj Academia Europaea (1988): predsjednik Odjela za fiziku i tehničke znanosti AE (1991-95), od 1994 član Svjetske akademije umjetnosti i znanosti, predsjednik (2011-13), počasni predsjednik (od 2013) i član Predsjedništva Svjetske akademije umjetnosti i znanosti (od 2005), vanjski član Makedonske i Crnogorske akademije (2006), te član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (1983).

  Član Rimskog kluba (od 1988), član Međunarodnog Vijeća Pugwash Conferences on Science and World Affairs (2003-), suosnivač i predsjednik International center for Sustainable Development, Ljubljana (1994-2014). Član World Innovation Foundation (2003), član European Leadership Network (2010-), predsjednik Open to the World Advisory Group (2016) Europske Komisije.

  Dekan Visoke škole za međunarodne odnose i diplomaciju Dag Hammarskjöld: 2010-.

  Predsjednik Savjeta GO SDP – Zagreb od osnutka 1998 do lipnja 2001. Član SDP od 1998. Zastupnik u Hrvatskom saboru. Član Odbora za vanjsku politiku i član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Član Glavnog odbora SDP (2000-2003),  član Izvršnog odbora i Gradskog odbora Gradske organizacije SDP (1998-2003). Suutemeljitelj i glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu (1997-2002).