Zdravstvo dostupno svima

  • Kakav zdravstveni sustav želimo?

    Zalažemo se za zdravstveni sustav koji mora biti jednako dostupan svim našim građanima. Svi trebaju imati jednako pravo na kvalitetnu zdravstvenu skrb bez obzira na njihovo imovinsko stanje. Zdravstveni sustav pripada svim hrvatskim građanima i uvijek ćemo se zalagati da ga takvog očuvamo.

  • Kvaliteta zdravstvenog sustava

    Osiguravanje kvalitetnog zdravstvenog sustava dostupnog svim našim građanima bio je prioritet Vlade u našem zadnjem mandatu. Reforme koje smo provodili rezultirale su najvećim promjenama u zdravstvu u posljednjih 20 godina.

    Pokrenuli smo “Program plus” kojim smo riješili preduge liste čekanja, jedan od glavnih problema hrvatskog zdravstva. Zahvaljujući toj reformi bilo je uspješno obrađeno više od 70.000 pacijenata s listi čekanja, a ukupno prosječno čekanje pacijenata u bolnicama smanjeno je za više od 25% u odnosu na prijašnju godinu.

    “Program 72 sata” pomagao je našim najteže oboljelim pacijentima od malignih bolesti jer im je jamčio početak liječenja u roku od 72 sata od dana dijagnoze.