Domagoj Hajduković izabran u vodstvo europske Socijalističke frakcije

    Domagoj Hajduković, međunarodni tajnik SDP-a, izabran je za Potpredsjednika Socijalističke frakcije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe na posljednjoj plenarnoj sjednici Socijalističke frakcije krajem siječnja.

    „Ovo je prilika da aktivno sudjelujemo u usmjeravanju rada Socijalističke frakcije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, posebno sada, u trenutku kada su ljudska prava diljem zemalja Vijeća Europe na udaru te se mnogi dostignuti standardi u ljudskim pravima propituju ili čak ukidaju. Siguran sam da će moj doprinos kao člana SDP-a biti prepoznat i vrednovan od strane europskih kolega,“ poručio je tom prilikom Domagoj Hajduković. Domagoj Hajduković je član Predsjedništva SDP-a i zastupnik u Hrvatskom Saboru.