Biljana Borzan

Rođena 1971. u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij medicine Osijek završila je 1997., te iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Osijek. 2006. je započela specijalizaciju Medicine rada i sporta.

Članica je SDP-a od 1999. U Gradski odbor SDP-a Osijek izabrana je 2000. godine, a godinu dana kasnije postaje potpredsjednica Foruma žena Gradske organizacije Osijek. Od 2001. vijećnica u osječkome Gradskom vijeću.

Predsjednica je Gradske organizacije SDP Osijek od 2005., a članica Županijskog odbora SDP-a od 2006. godine. Od 2004. – 2008. obnaša dužnost potpredsjednice Glavnog odbora SDP Hrvatske.

Bila je kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu na izborima 2005, 2007. te 2008. Predsjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka od rujna 2004. do kraja mandata u svibnju 2005. Zamjenica gradonačelnika Osijeka od prijevremenih izbora u Osijeku u ožujku 2008. do siječnja 2009.

Na parlamentarnim izborima 2007. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru. Na 11. Konvenciji SDP-a 10. svibnja 2008. izabrana je za članicu Predsjedništva stranke.

Suprug Vladimir i sinovi Andrej i Matej.