Biljana Borzan

  Potpredsjednica stranke

  Rođena 1971. u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij medicine Osijek završila je 1997., te iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Osijek.

  Članica je SDP-a od 1999. U Gradski odbor SDP-a Osijek izabrana je 2000. godine, a godinu dana kasnije postaje potpredsjednica Foruma žena Gradske organizacije Osijek. Od 2001. vijećnica u osječkome Gradskom vijeću.

  Predsjednica je Gradske organizacije SDP Osijek od 2005., a članica Županijskog odbora SDP-a od 2006. godine. Od 2004. – 2008. obnaša dužnost potpredsjednice Glavnog odbora SDP Hrvatske.

  Bila je kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu na izborima 2005, 2007. te 2008. Predsjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka od rujna 2004. do kraja mandata u svibnju 2005. Zamjenica gradonačelnika Osijeka od prijevremenih izbora u Osijeku u ožujku 2008. do siječnja 2009.

  Na parlamentarnim izborima 2007. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru čija je članica do 2013. Na 11. Konvenciji SDP-a 2008. izabrana je za članicu Predsjedništva stranke. U isto tijelo reizabrana je na sljedeće tri nacionalne konvencije SDP-a, zaključno s 2016.

  U Europski parlament izabrana je 2013. i 2014. godine. Članica je odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane te zamjenska članica u odborima za unutarnje tržište/zaštitu potrošača te ženska prava/ravnopravnost spolova.

  Krajem 2016. imenovana je eurozastupnicom zaduženom za odnose s Europskom agencijom za lijekove.

  Suprug Vladimir i sinovi Andrej i Matej.

   

  Biljanu možete pratiti na:

  Web stranica: http://biljanaborzan.eu/hr/

  Twitter: @BiljanaBorzan

  Facebook stranica: Biljana Borzan