Biljana Borzan

Potpredsjednica stranke

Rođena 1971. u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij medicine Osijek završila je 1997., te iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Osijek.

Članica je SDP-a od 1999. U Gradski odbor SDP-a Osijek izabrana je 2000. godine, a godinu dana kasnije postaje potpredsjednica Foruma žena Gradske organizacije Osijek. Od 2001. vijećnica u osječkome Gradskom vijeću.

Predsjednica je Gradske organizacije SDP Osijek od 2005., a članica Županijskog odbora SDP-a od 2006. godine. Od 2004. – 2008. obnaša dužnost potpredsjednice Glavnog odbora SDP Hrvatske.

Bila je kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu na izborima 2005, 2007. te 2008. Predsjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka od rujna 2004. do kraja mandata u svibnju 2005. Zamjenica gradonačelnika Osijeka od prijevremenih izbora u Osijeku u ožujku 2008. do siječnja 2009.

Na parlamentarnim izborima 2007. izabrana je za zastupnicu u Hrvatskom saboru čija je članica do 2013. Na 11. Konvenciji SDP-a 2008. izabrana je za članicu Predsjedništva stranke. U isto tijelo reizabrana je na sljedeće tri nacionalne konvencije SDP-a, zaključno s 2016.

U Europski parlament izabrana je 2013. i 2014. godine. Članica je odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane te zamjenska članica u odborima za unutarnje tržište/zaštitu potrošača te ženska prava/ravnopravnost spolova.

Krajem 2016. imenovana je eurozastupnicom zaduženom za odnose s Europskom agencijom za lijekove.

Suprug Vladimir i sinovi Andrej i Matej.

 

Biljanu možete pratiti na:

Web stranica: http://biljanaborzan.eu/hr/

Twitter: @BiljanaBorzan

Facebook stranica: Biljana Borzan