Romana Jerković

  Rođena je 28. studenog 1964. godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završila je u Korčuli. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Bivša je dogradonačelnica Rijeke. Danas je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za anatomiju u Rijeci i saborska zastupnica.

  Obrazovanje:

  1998. – doktorirala na Institutu za biologiju (Odjel za biomedicinska istraživanja) Sveučilišta u Padovi, Italija

  1994. – magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

  1989. – diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

  Politička karijera:

  2016. – Zastupnica u Hrvatskom saboru. Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za ravnopravnost spolova, Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Izalanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

  2012. – 2013. – Promatračica u Europskom parlamentu

  2011. – 2015. – Zastupnica u Hrvatskom saboru. Voditeljica Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku (srpanj 2013. – srpanj 2014.). Članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, Odbora za europske poslove i Izalanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

  2008. – 2011. – Zastupnica u Hrvatskom saboru. Članica Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Izalanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

  2005. – 2009. – Zamjenica gradonačelnika grada Rijeke i članica Poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb. Predsjednica Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti grada Rijeke

  2004. – 2005. – Članica Poglavarstva grada Rijeke zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb

  Društveni angažman:

  2012. – Predsjednica Savjeta za zdravlje Primorsko Goranske Županije

  2013. – Predsjednica Upravnog vijeća Thalassotherapia OpatijaSpecijalizirana bolnica za medicinsku rehabilitaciju, bolesti srca, pluća i reumatizma. Članica Upravnog vijeća od 2010. – 2013.

  2012. – 2015. – Članica Upravnog vijeća Klinike za ortopediju – Lovran

  2000. – 2004. – Predsjednica Upravnog vijeća Doma za odgoj mladeži Rijeka

  2004. – 2008. – Članica Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

  Članica SDP-a od 1999. godine

  2016. – Predsjednica Glavnog odbora SDP-a Hrvatske

  2015. – Članica predsjedništva Foruma žena SDP Rijeka i PGŽ

  2013. – Članica ŽO PGŽ

  2006. – 2010. – Predsjednica Savjeta za školstvo, sport i kulturu ŽOSDP PGŽ

  2006.2010. – Predsjednica Savjeta za zdravstvo i socijalnu skrb GO SDP Rijeke

  2005. – 2009. – Članica IO SDP PGŽ

  2002. – 2006. – Članica predsjedništva Foruma žena SDP PGŽ

  2002. – 2006. – Potpredsjednica Foruma žena SDP Rijeka

  2001. – 2005. – Članica GO SDP Rijeka

  2001.- 2005. – Potpredsjednica ŽO SDP PGŽ

  Profesionalno napredovanje:

  2015. – Redovita profesorica (trajno zvanje), Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  2010. – 2015. – Redovita profesorica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  2003. – 2010. – Izvanredna profesorica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  1998. – 2003. – Docentica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  1995. – 1998. – Asistentica, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  1992. – 1995. – Znanstvena novakinja, Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet, Rijeka

  1990.– 1991. – Pripravnički staž u KBC-u Rijeka

  Znanstvena/stručna karijera:

  • Voditeljica znanstvenog projekta financiranog od Zaklade za znanost Sveučilišta u Rijeci (2013. – ). Voditeljica više domaćih (2002. – 2011.) i znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sudjelovala na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata (1994. – 1997.).
  • Koautorica stručne knjige „Sustavna anatomija čovjeka“ (2007)
  • Koautorica poglavlja u knjizi „Amino acid/protein metabolism in health and disease“, Eds. Smith-Gordon (1997.)
  • Autorica znanstvena članka iz područja biomedicine objavljenih u svjetski priznatim znanstvenim časopisima (Current Content)
  • Aktivno sudjelovanje na preko 40 međunarodnih znanstvenih skupova
  • Voditeljica studija Medicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci (2016. – )
  • Mentorica 4 obranjene doktorske disertacije
  • Nositeljica kolegija na poslijediplomskom studiju «BIOMEDICINA» («Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti» od 2004.), izbornog predmeta za sveučilišni studij Medicina («Regeneracijska medicina» od 2007., nastavnog kolegija «Anatomija» za sveučilišni studij Stomatologije (2002. -2008.)
  • Voditeljica stručnog studija Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta u Rijeci (1998.-2002.)
  • Članica Povjerenstva za etička pitanja Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci (2003. do 2005).
  • Pozvana predavačica na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova (Siena 1997, London 1997.) te poslijediplomskim tečajevima iz anestezije (F.E.E.A. 2004., 2007.)
  • Članica znanstvenih društava: Hrvatsko društvo anatoma, Muscle Club, European Federation of Experimental Morphology, European Federation of Experimental Morphology
  • Članica programskih odbora međunarodnih znanstvenih kongresa (Venecija (1994), Pescara (1995), Riccone (1996).
  • Stručno usavršavanje u Odjelu za biomedicinska istraživanja Instituta za biologiju Sveučilišta u Padovi, Italija (1992. – 1997., i  2000. – 2001.)

  Strani jezici:

  Engleski i talijanski: aktivno

  Njemački i španjolski: pasivno

  Međunarodna priznanja

  Dobitnica odličja “Red zvijezde solidarnosti” i počasne titule “Commendatore”, koje predsjednik Italije dodjeljuje stranim osobama i Talijanima izvan domovine za istaknuta djela na području kulture, umjetnosti i znanosti te promicanje talijanskog jezika i kulture u drugim sredinama (veljača 2009.).

  Nagrada za najbolji znanstveni rad «Mogućnosti genske terapije u bolestima skeletnih mišića»,  Muscle Club Conference, London, 1997.