Željko Jovanović

  Rođen je 26. studenog 1965. u Rijeci gdje je završio Medicinski i Ekonomski fakultet, a u rodnome gradu stekao je i specijalistički magisterij iz područja marketinga menadžmenta te doktorat iz interne medicine. Oženjen, te otac jednog djeteta. Hrvatski branitelj.

  Željko Jovanović bio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta od 2011. do 2014., završio je dva fakulteta, kao liječnik sudjelovao je u Domovinskom ratu, a u prošlom sazivu Hrvatskog sabora bio je SDP-ov zastupnik i predsjednik Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Nacionalnoga programa suzbijanja korupcije.

  Rođen je 26. studenoga 1965. u Rijeci gdje je završio Medicinski i Ekonomski fakultet, a u rodnome gradu stekao je i specijalistički magisterij iz područja marketinga menadžmenta te doktorat iz interne medicine.

  U šestom saborskom sazivu bio je SDP-ov zastupnik, predsjednik nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe nacionalnoga programa suzbijanja korupcije, član odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, odbora za predstavke i pritužbe i odbora za međuparlamentarnu suradnju, a bio je i zamjenik člana saborskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru RH i EU.

  Još tijekom studija na Medicinskom fakultetu u Rijeci bio je aktivan u studentskim organizacijama, a 1989. postao je sveučilišni prorektor-student. Diplomirao je 1990., a iste godine postao je član SDP-a te zastupnik u prvom sazivu Hrvatskoga sabora od 30. svibnja 1990. do isteka mandata 1992.

  U Domovinskome ratu sudjelovao je kao liječnik od 1993. do 1994. Radi potreba ambulante 133. brigade HV-a u Otočcu mobiliziran je ponovno od 4. studenoga 1994. do 15. siječnja 1995., a kao liječnik riječke Ustanove za hitnu pomoć aktivno je sudjelovao u izvlačenju ranjenika iz bolnice u Gospiću za vrijeme “Oluje”, nakon čega se zaposlio u timu hitne pomoći.

  Od 1997. više je godina radio kao stručnjak na vodećim mjestima u različitim farmaceutskim tvrtkama.

  Od 1993. član je riječkoga Gradskoga vijeća, a sada obnaša dužnost zamjenika riječkoga gradonačelnika.

  Govori engleski jezik, a hobiji su mu rukomet, glazba i film.

  Obrazovanje
  • 2005. doktorirao na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci, polje biomedicinskih znanosti
  • 2005. magistrirao na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci, specijalist za marketing menadžment
  • 1995. magistrirao na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci, polje biomedicinskih znanosti
  • 1990. diplomirao na Medicinskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci, doktor medicine
  • 1984. završio Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u obrazovanju i kulturi u Rijeci
  • 1980. završio Osnovnu školu Turnić u Rijeci

  Politička karijera
  • 2011.-2014. ministar znanosti, obrazovanja i sporta u 12. Vladi Republike Hrvatske
  • 2008.-2011. predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora
  • 2007.-2011. zastupnik u Hrvatskom saboru, član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za predstavke i žalbe Hrvatskog sabora
  • 2009.-2011. zamjenik gradonačelnika Grada Rijeka
  • 2008.-2011. član Glavnog odbora SDP Hrvatske
  • 2009.-2011. zamjenik predsjednika Gradske organizacije SDP Rijeka
  • 2005.-2009. potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeka
  • 2005.-2009. predsjednik Odbora Gradskog vijeća Rijeke za razvoj Grada Rijeke
  • 2001.-2004. član Poglavarstva Grada Rijeka za zdravstvo i socijalnu skrb
  • 1993. – 2009. član Gradskog vijeća Grada Rijeka
  • 1990. – 2011. član Predsjedništva GO SDP Rijeka
  • 1990. – 1992. zastupnik u Hrvatskom saboru

  Profesionalna karijera
  • 2007. – 2008. direktor razvoja tržišta predstavništvo Schering-Plough CE AG u Hrvatskoj
  • 2006.-2007. voditelj farmakovigilancije, odgovorna osoba za praćenje nuspojava lijekova predstavništva General Electric Healthcare u Hrvatskoj
  • 2005.-2008. predsjednik Nadzornog odbora Kanala Ri
  • 2001.-2009. predsjednik Upravnog vijeća Doma za starije osobe Kantrida u Rijeci
  • 2001. – 2004. predsjednik Povjerenstva za borbu protiv bolesti ovisnosti Grada Rijeka
  • 1997.-2006. stručni suradnik, product manager te direktor vanbolničkog programa predstavništva F. Hoffmann – La Roche u Hrvatskoj
  • 1994.-1997. liječnik u timu hitnoće Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Rijeci
  • 29.06.1993. – 18.02.1994., te 04.11.1994.- 15.01.1995. liječnik i voditelj saniteta 133. bojne brigade HV
  • 1989.-1990. prorektor-student Sveučilišta u Rijeci
  • 1988.-1989. predsjednik Fakultetskog odbora saveza studenata Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
  • 1992.-1993. liječnik opće medicine u ambulanti DINA Omišalj
  • 1991. nastavnik na zamjeni iz biologije i kemije na Prvoj hrvatskoj riječkoj gimnaziji u Rijeci
  • 1990.-1991. liječnik stažista u Domu zdravlja Rijeka

  Stručna i znanstvena djelatnost
  • 2011. naslovni docent u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija i toksikologija, Katedra za farmakologiju,Medicinski fakultet, Sveučilište u Osijeku
  • 2007.-2011. suradnik u naslovnom suradničkom zvanju viši asistent Katedre za farmakologiju, nastavna baza Talasoterapija Opatija, Medicinski fakultet, Sveučilište u Osijeku
  • 2010.-2011. vanjski suradnik na izbornom kolegiju “Bioetika ” Katedre za društvene znanosti Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
  • 2005.-2011. vanjski suradnik na izbornom kolegiju “Marketing i lijekovi” Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
  • 2005.-2010. vanjski suradnik na kolegiju “Osnove marketinga” katedre za marketing Ekonomskog fakulteta, Sveučilište u Rijeci
  • 2003. London Business Scholl: “The management Executive Development Programme”
  • 2002. INSEAD, Francuska: “The Marketing Champions Postgraduate Course”
  • 2002.-2006. uredništvo časopisa Hrvatskog liječničkog zbora “Medicina” iz Rijeke

  Publikacije, članstva, nagrade
  • autor i koautor 50-ak kongresnih priopćenja, stručnih i znanstvenih radova, poglavlja u knjizi iz područja kliničke medicine, farmakologije, farmacije i menadžmenta
  • autor knjige “Preuzmite kontrolu nad svojom tjelesnom težinom”; Tisak Zambelli, Rijeka 1999; 2004.
  • član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za debljinu, Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju
  • stipendija Grada Rijeke za nadarene studente 1988-1990.
  • nagrada Rektora Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta 1990.
  • povelja Hrvatskog sabora povodom 20 godišnjice konstituiranja prvog višestranačkog Sabora

  Strani jezici
  • engleski jezik

  Hobiji
  • rukomet, glazba, film