Željko Jovanović

IZV. PROF. DR. SC. ŽELJKO JOVANOVIĆ, DR. MED., MR. OEC.

Rođen u Rijeci 26. 11. 1965., oženjen, otac sina Filipa.

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Rijeci, diplomirao na Medicinskom fakultetu 1990., magistrirao na Medicinskom i Ekonomskom fakultetu te doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. Stručno se usavršavao kroz programe London Business School, INSEAD Fontaineblaue poslovne škole i Postgraduate Institute of International Studies, Paris, Le Crans Montana.

Stručnu medicinsku karijeru, nakon diplomiranja 1990., započeo je kroz pripravnički staž u Domu zdravlja Rijeka,  radio je kao predavač prve pomoći u Crvenom križu Rijeka i nastavnik biologije i kemije u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, te liječnik u hitnoći Ambulante Dina u Omišlju. Tijekom 1993. i 1994. sudjelovao je u postrojbama Hrvatske vojske kao liječnik i voditelj saniteta 133. brigade HV. Od 1994. do 1997. radio je kao liječnik u timu hitnoće Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka. Od 1997. do 2007. radi u farmaceutskoj industriji ( Roche, General Electric, Schering Plough) na poslovima stručnog suradnika, voditelja grupe proizvoda, odgovorne osobe za praćenje nuspojava lijekova, direktora poslovne jedinice i razvoja tržišta. Od 2007. do danas profesionalno se bavi politikom.

Nakon doktorata 2006. kao vanjski suradnik bavi se znanstveno-nastavnim radom na Sveučilištima u Rijeci, Osijeku i Puli, te je 2018. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Odjelu za sestrinstvo Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Mentor je u 16 završnih i diplomskih radova studenata, te autor i koautor u 60-ak znanstvenih, stručnih radova i kongresnih priopćenja.

Politički je aktivan od srednje škole, bio je predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednik Studentskog odbora Sveučilišta u Rijeci i prorektor-student Sveučilišta u Rijeci. Član SDP-a je od 1990. godine i neprekinuto svih 30 godina je u vodstvu GO SDP Rijeka. Trenutno je član predsjedništva GO SDP Rijeka i potpredsjednik ŽO SDP PGŽ.

Od 1993. do 2009. član je Gradskog vijeća Grada Rijeke, te član Poglavarstva zadužen za zdravstvo i socijalnu skrb, a od 2009. do 2011. zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke.

Zastupnik Hrvatskog sabora bio je u prvom, šestom, sedmom, osmom i devetom sazivu. Kao zastupnik bio je predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, te Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije.

U mandatu Vlade Zorana Milanovića bio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta od 2011. do 2014.

Dobitnik je Rektorove nagrade 1990., Povelje Hrvatskog sabora za doprinos razvoju Republike Hrvatske 2011., Povelje Hrvatskog akademskog sportskog saveza za unapređenje sveučilišnog sporta u Hrvatskoj 2014. i Povelje Hrvatske liječničke komore za brigu o ugledu liječničkog staleža 2015. godine.

https://medium.com/@zeljkojovanovic/za-sve-koji-%C5%BEele-znati-vi%C5%A1e-o-meni-dd1c1dfd274

https://instagram.com/zeljko_rijeka

https://www.facebook.com/jovanovic.zeljko