Glavni odbor

  Glavni odbor SDP-a najviše je političko središnje tijelo SDP-a između dviju Konvencija SDP-a, koje upravlja SDP-om sukladno Statutu, Programu SDP-a i odlukama Konvencije SDP-a. Glavni odbor ima 103 članice/a, a članice i članovi biraju se u izbornim jedinicama koje se podudaraju s granicama županija.

  Predsjednica: Marija Lugarić

  Potpredsjednici:

  Ante Bilić
  Vili Bassanese

  Članice i članovi Glavnog odbora:

  Zlatko Adjulović
  Davor Benić
  Sanja Bježančević
  Milan Blagojević
  Maria Blažina
  Nebojša Bojić
  Ivana Bouček
  Matko Burić
  Ivana Cvitan Polić
  Kristian Čarapić
  Pero Damjanović
  Ivana Deskar
  Dalibor Domitrović
  Irena Dragić
  Željko Đermanović
  Saša Đujić
  Ljiljana Đurica
  Danijel Ferić
  Željko Filipović
  Želimir Franulović
  Sabina Frgec
  Marko Fucak
  Olgica Gavrilović
  Maja Giljanović
  Katarina Gugić
  Toni Herenda
  Sanja Horvat Iveković
  Tihomir Jaić
  Mišel Jakšić
  Igor Jareš
  Dean Joketović
  Marina Jurišić
  Mauro Jurman
  Ćazim Kardašević

  Karlo Klarin
  Branko Kolarić
  Veronika Kolman
  Sonja Kovač
  Denis Kralj
  Maja Krčum
  Zoran Krejči
  Josip Krnić
  Anita Krok
  Sunčana Kursan
  Lara Kvesić
  Svjetlana Lazić
  Marijana Lokotar
  Frane Lozić
  Lidija Maček
  Dragica Malović
  Petar Mamula
  Andreja Marić
  Joško Markić
  Miroslav Marković
  Marko Mataja-Mafrici
  Davor Matijević
  Marina Medarić
  Radoje Medenica
  Mario Medved
  Matej Mišić
  Davorka Moslavac Forjan
  Davor Nikolić
  Slavica Nikšić
  Hrvoje Novak
  Dean Orlić
  Lidija Pemper
  Ivan Perhoč

  Mladen Perica
  Goran Perović
  Davor Petrik
  Suzana Piacun
  Filip Pjerobon
  Vanja Posavac
  Dalibor Prevendar
  Ivana Prica
  Katarina Prnjak
  Bojana Puzigaća
  Sanja Radolović
  Andrea Rain
  Loris Rak
  Lana Remar
  Ozren Robić
  Sonja Ružić – Cvrtnjak
  Dragana Sabadoš
  Gordana Saršon
  Darko Šaponja
  Željka Šarčević Grgić
  Hana Šarotić
  Mirjana Šimac
  Vesna Škulić
  Sanja Šutej
  Emil Tafra
  Jelena Tarcaj
  Marko Vešligaj
  Ivana Vučenović
  Leonar Vučković
  Danijela Vukoša
  Luka Zrinski
  Nadica Žužak