Glavni odbor

  Glavni odbor SDP-a najviše je političko središnje tijelo SDP-a između dviju Konvencija SDP-a, koje upravlja SDP-om sukladno Statutu, Programu SDP-a i odlukama Konvencije SDP-a. Glavni odbor ima 103 članice/a, a članice i članovi biraju se u izbornim jedinicama koje se podudaraju s granicama županija.

  Predsjednica: Marija Lugarić

  Potpredsjednici:

  Ante Bilić
  Vili Bassanese

  Članice i članovi Glavnog odbora:

  Zlatko Adjulović
  Jadran Barač
  Davor Benić
  Sanja Bježančević
  Milan Blagojević
  Maria Blažina
  Ivana Bouček
  Matko Burić
  Ivana Cvitan Polić
  Pero Damjanović
  Ivana Deskar
  Dalibor Domitrović
  Željko Đermanović
  Saša Đujić
  Ljiljana Đurica
  Danijel Ferić
  Željko Filipović
  Sabina Frgec
  Marko Fucak
  Maja Giljanović
  Katarina Gugić
  Toni Herenda
  Sanja Horvat Iveković
  Tihomir Jaić
  Mišel Jakšić
  Marina Jurišić
  Mauro Jurman
  Karlo Klarin
  Branko Kolarić

  Veronika Kolman
  Sonja Kovač
  Denis Kralj
  Zoran Krejči
  Anita Krok
  Sunčana Kursan
  Lara Kvesić
  Svjetlana Lazić
  Marijana Lokotar
  Frane Lozić
  Lidija Maček
  Dragica Malović
  Petar Mamula
  Eleonora Mandić
  Andreja Marić
  Miroslav Marković
  Marko Mataja-Mafrici
  Davor Matijević
  Marina Medarić
  Radoje Medenica
  Matej Mišić
  Mirjana Murk
  Slavica Nikšić
  Hrvoje Novak
  Dean Orlić
  Josip Ostojić
  Lidija Pemper
  Ivan Perhoč
  Goran Perović

  Suzana Piacun
  Filip Pjerobon
  Ivana Prica
  Katarina Prnjak
  Bojana Puzigaća
  Sanja Radolović
  Loris Rak
  Ozren Robić
  Sonja Ružić – Cvrtnjak
  Dragana Sabadoš
  Darko Šaponja
  Željka Šarčević Grgić
  Hana Šarotić
  Mirjana Šimac
  Vesna Škulić
  Sanja Šutej
  Emil Tafra
  Jelena Tarcaj
  Marko Vešligaj
  Ivana Vučenović
  Luka Zrinski
  Marinko Žic
  Nadica Žužak