Glavni odbor

  Prema Statutu SDP-a, Glavni odbor je najviše stranačko tijelo između dvije Konvencije. Ima 103 članice/člana koje bira Konvencija tako da svaka županijska organizacija bude zastupljena proporcionalno rezultatu na izborima za Sabor, a najmanje s dva člana.

  Najvažnije funkcije Glavnog odbora: Glavni odbor predlaže Program, Statut i kandidate Konvencije na prijedlog predsjednika SDP-a, Glavni odbor donosi Izborni program i odluku o kandidatima za zastupnike u Saboru, predsjednika Republike i predsjednika Vlade te koalicijskim sporazumima. Glavni odbor bira predsjednika i članove Središnjeg savjeta na prijedlog predsjednika SDP-a, Glavni odbor bira glavnog tajnika i poslovnog direktora.

  Predsjednik: Erik Fabijanić

  Potpredsjednica: Katica Glamuzina
  Potpredsjednik: Željko Pavić

  Članice i članovi Glavnog odbora:

  Auguštan – Pentek Jasenka
  Barišić Tihomir
  Bilić Ante
  Bilić Tonći
  Bogatić Marko
  Bošnjak Goran
  Braut Vojko
  Carović Dolenčić Josipa
  Cvitić Agata
  Čičak Alen
  Delonga Poparić Nataša
  Deskar Ivana
  Đurđević Slaven
  Eškić Omer
  Fabijanić Erik
  Ferenac Marko
  Fratrić Dean
  Fricki Natalija
  Gaća Biljana
  Gajdek Karmela
  Glamuzina Katica
  Gorjanac Kapša Gabrijela
  Grgić Maja
  Horvat Iveković Sanja
  Jaić Tihomir
  Jakšić Anita
  Javorić Barić Danijel
  Jovanić Dragan
  Jurman Mauro
  Katalenac Branimir
  Kešer Mladen

  Kišić Alen
  Kladarić Mijo
  Kolar Željko
  Kontošić Denis
  Kovačević Ines
  Kozlica Nikolina
  Krstičević Mišo
  Krstulović Lovro
  Kunac Sunčana
  Kuran Krešimir
  Kurelić Bruno
  Kuzmanić Matko
  Kvesić Lara
  Lambaša Željko
  Lesički Jasna
  Lojna Zdravko
  Lukanović Ivica
  Macanić Željko
  Majdak Ivan
  Marković Ivana
  Marković Miroslav
  Matkov Josip
  Mavrin Sanja
  Medarić Marina
  Mikan Goran
  Mileusnić Slobodan
  Mišić Matej
  Mohorović Daniel
  Nađ Vesna
  Novak Nikola
  Novosel Zvonimir
  Novoselović Antun
  Pandek Draženko
  Pavić Željko
  Pavlović Dražen

  Pažur Tin
  Pemper Lidija
  Peronja Nikša
  Poje Oxenham Irena
  Prica Domagoj
  Pustahija Musulin Danijela
  Rak Loris
  Restović Tonči
  Sabolić Ivan
  Siladi Željko
  Stojić Marinko
  Subotić Srđan
  Šalig Krešimir
  Šimac Mirjana
  Šimunić Irena
  Škulić Vesna
  Šovagović Dejan
  Tafra Emil
  Tamarut Sanja
  Uroić Božica
  Vahovec Zdenko
  Valenta Stribor
  Vidov Duško
  Vladislavić Stiven
  Volk Walter
  Vuković Ivan
  Vukušić Mate
  Zrinski Tomislav
  Zubčić Jure