Mrsić: Ovo je bitka svih nas, ne dopustimo da u Hrvatskoj zdravstveni sustav bude samo za bogate!

  „Vlada HDZ-a, MOST-a i stranke Milana Bandića u Sabor je poslala dva zakona, kojima je temeljna odrednica izmjene tih zakona – zdravlje za bogate. Vlada planira po hitnom postupku smanjiti postojeći standard zdravstvene zaštite naših građana i uvesti veće financijske obveze u participaciji građana u zdravstvenom sustavu,“ poručio je Mirando Mrsić, saborski zastupnik SDP-a na današnjoj konferenciji za medije.

  „Pojednostavljeno to znači da tko može platiti, taj se može liječiti. Predložene izmjene ovih zakona pokazuju da ovo nije Vlada građana, nego vlada financijskog kapitala i poslodavaca. Umjesto solidarnog javnog zdravstvo imat ćemo zdravstvo vezano uz financijsku mogućnost građana. No, Vlada zaboravlja da velika većina građana ima plaću manju od prosječne u EU, da imamo veliku većinu građana koji ne prima plaću redovito, da i dalje postoji rad na crno, da će biti pogođena umirovljenička populacija, da će biti pogođeni naši sugrađani koji su na Zavodu za zapošljavanje,“ naglasio je Mrsić.

  „Sve su to činjenice koje je ova Vlada trebala uzeti u obzir prije nego je krenula putem da u hrvatskom zdravstvu jedini kriterij za liječenje bude da li imate novaca da ga platite. U proteklih par mjeseci naslušali smo mnogo obećanja Vlade RH pa je jedno od njih bilo da će se liste čekanja smanjiti – Liste čekanja se nisu smanjile, dapače ukinuti su programi da se one smanje poput Programa plus. Obećanje je bilo „iskoristit ćemo sredstva EU i investirati u zdravstvo, a to nije ispunjeno, dapače ukinuli smo projekte i programe koji su imali cilj da povećaju standarde liječenja poput programa za Sisačku, Bjelovarsku i Koprivničku bolnicu. Obećanje „Dugove u zdravstvu ćemo vratiti do 2018.“, nije izvršeno, već se govori da će se to tek vidjeti krajem mandata Vlade. Obećano je i da dugovi u zdravstvu neće biti više velika prepreka u funkcioniranju samog sustava, da će biti riješeno 2016., a danas već imamo preko milijardu kuna gubitaka u zdravstvenom sustavu,“ podsjetio je.

  „Dio obećanja ipak je ostvaren. Jedno od njih bilo je povećanje iznosa police dopunskog osiguranja, što je zbog političke situacije samo prebačeno za rujan, kao da će tada građani živjeti bolje. Također je obećanje bilo povećati iznos participacije ako se nema polica dopunskog osiguranja s 2000 na 3000 te je ostvareno ss izmjenama Obećanje koje je ostvareno također je ono da ako odete u Hitnu službu i nekim slučajem niste hitan slučaj da će te morati platiti 150 kuna. Što to znači? To znači da će naša umirovljenica ako ima određenih tegoba dobro razmisliti hoće li otići u bolnicu ili ne jer naši umirovljenici nemaju 150 kn da plate ako nisu hitan slučaj. Tko će biti odgovoran ako medicinska sestra koja je na trijaži odluči da netko nije hitan i pošalje ga liječniku, a njemu se tada nešto desi?“ – Mirano Mrsić

  „Zdravstveni i mirovinski sustav su temelji socijalne države i osnova socijalne sigurnosti građana i ovaj plan Vlade neće dovesti do povećanja kvalitete zdravstvenog sustava, ostat će sve kao i prije, ali povećanje razine usluga će ići samo za financijsku konsolidaciju sustava. Na žalost, ovo su mjere koje će smanjiti standard građana, i još pri tome idu na to da se smanji dostupnost zdravstvenog sustava. Slogan ovih zakona je: „Tko može platiti, taj se može i liječiti.“ Umjesto uzimanja novaca iz džepova građana ja bih postavio uime građana RH par pitanja. Jedno je zašto Vlada nije uskladila ove zakone sa Zakonom o radu gdje se vrlo jasno definira da onaj koji je na bolovanju mora imati i dalje naknadu, a ne 30 dana nakon prestanka radnog odnosa. Ova Vlada je mogla to uskladiti i nije to učinila i tako ponovno radi na štetu građana,“ rekao je Mrsić.

  „Pitam Vladu RH zašto nije u ovim zakonima uskladila zakone ss direktivom EU o radnom vremenu? To kao posljedicu ima da naši zdravstveni radnici nemaju ograničenje od 48 sati i da mogu beskonačno raditi kod privatnika. Pitam Vladu kako će objasniti Europskoj uniji da će sredstvima dopunskog osiguranja sanirati obvezno osiguranje što znači da je ova Vlada ovim putem povećala zdravstveni doprinos ss 15 na 16-18.5% ovisno, o visini plaće osiguranika s time da je povećanje veće za radnike s manjom plaćom,“ istaknuo je.

  „Građani u Hrvatskoj ne žele zdravstvo za bogate, žele dostupno zdravstvo svima, bez obzira na financijsku moć. Žele poboljšanje svog materijalnog i socijalnog statusa i voljeli bi čuti, kakav je stav Vlade kako će predložene mjere imati utjecaj na građane, a posebno na one koji su siromašni. Koja je to kategorija siromašnih građana? Cilj ove reforme je da se građanima uzmu sredstva iz džepa i da građani saniraju zdravstveni sustav, umjesto da se on racionalizira i da svi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. „ – Mirando Mrsić

  „Ovom prilikom želim jasno poručiti svim hrvatskim građanima da su mjere koje ova Vlada poduzima u zdravstvenom sustavu opasne i štetne po javni zdravstveni sustav koji smo imali u Hrvatskoj. Mjere koje poduzima ova Vlada imat će za cilj smanjenje prava naših građana, a to je pravo na zdravlje. Pravo svakog čovjeka na izlječenje je temelj socijalne države. Pozivam sve građane Hrvatske da podrže SDP u ovoj bitci, pozivam vas da se svi zajedno i izborimo za očuvanje solidarnog zdravstva i na naše pravo na zdravlje. Ovo je bitka svih nas, ne dopustimo da u Hrvatskoj zdravstveni sustav bude samo za bogate! SDP i svi koji nam se pridružuju žele da zdravstveni sustav bude svima dostupan,“ zaključio je Mrsić.