Biljana Gaća

Biljana Gaća rođena je 22. svibnja 1990. godine u Vukovaru. Osnovnu školu započinje u progonstvu u Osijeku, a završava u Vukovaru, gdje završava i srednju Ekonomsku školu, smjer upravni referent. Magistrirala je politologiju s velikom pohvalom (Magna cum laude magistra), smjer javne politike, menadžment i razvoj na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Ima završenu i pedagoško-psihološku izobrazbu.

Trenutno radi u jednoj uspješnoj IT tvrtki u Osijeku kao projekt menadžerica. Prije toga radila je u marketingu.

Dugogodišnja je volonterka i aktivistkinja u različitim udrugama, posebice u području rada s djecom i mladima, obrazovnim politikama, zaštiti ljudskih prava, zagovaranju mirovnih politika, pomoći migrantima kao i u drugim društveno angažiranim aktivnostima (članica Učeničkog vijeća, Savjeta mladih, Studentskog zbora). Završila je prvi stupanj Govorničke škole, trening za javni nastup te edukacije za prekograničnu suradnju.

Dobitnica je i nagrade za „Najvolonterku u 2015. godini“ u kategoriji mladi Volonterskog centra Vukovar.

Alumna je Akademije za politički razvoj te Škole društvene pravednosti Zaklade Friedrich Ebert. Također, alumna je International Visitor Leadership Programa Sjedinjenih Američkih Država.

Napisala je članak u stručnom politološkom časopisu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: “Mir s figom u džepu”. Političke analize, 25/2016: 18-20 str. koji govori o procesu mirne reintegracije.

Unutar SDP-a obnašala je mnogobrojne funkcije:

  • Članica Glavnog odbora SDP-a Hrvatske
  • Članica Predsjedništva SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
  • Potpredsjednica SDP-a Vukovar
  • Predsjednica Foruma mladih SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
  • Predsjednica Foruma mladih SDP-a Vukovar

 

Trenutno je:

  • Članica Predsjedništva SDP-a Hrvatske
  • Predsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske

 

Od 2013. aktivna je oporbena vijećnica u Gradskom vijeću Grada Vukovara.

 

Hobiji: odbojka, pomoć napuštenim životinjama i boravak u prirodi.

Biljanu možete pratiti na:
Facebooku: https://www.facebook.com/biljana.gaca
Twitteru: https://twitter.com/BiljanaGaca
Instagramu: https://www.instagram.com/biljana.gaca/
LinkedInu: https://www.linkedin.com/in/biljana-gaca/