Sabina Glasovac

Potpredsjednica stranke

Sabina Glasovac je rođena 1978. u Našicama, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru te time stekla zvanje profesorice njemačkog i engleskog jezika i književnosti. 2006. se zapošljava u Gimnaziji Franje Petrića u Zadru.

Svoj društveni i politički angažman započinje tijekom studija kroz Forum mladih, koji se zalagao za promicanje socijaldemokratskih vrijednosti, s posebnim naglaskom na poboljšanje položaja mladih u društvu te njihovu veću socijalnu i političku uključenost. Na lokalnim izborima održanim 2005. je izabrana u Skupštinu Zadarske županije kao najmlađa vijećnica. Svoje lokalno političko djelovanje nastavlja kao vijećnica i predsjednica koalicijskog Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Grada Zadra od 2009. do 2018.. U četverogodišnjem razdoblju (2013.-2017.) je obnašala dužnost predsjednice Gradske organizacije SDP-a Zadar, a na lokalnim izborima 2017. bila je kandidatkinja za gradonačelnicu Zadra.

U srpnju 2012. postaje savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, a godinu dana kasnije Vlada Republike Hrvatske imenuje ju na dužnost pomoćnice ministra.

Na parlamentarnim izborima 2015. izabrana je za zastupnicu u Hrvatski sabor. Četiri godine je obnašala dužnost potpredsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (2015.-2019.), a kratko vrijeme je bila na čelu Odbora za ravnopravnost spolova (31.10.2019.- 22.7.2020).

Uz navedena dva odbora, zastupnica je od 2015. do danas parlamentarno djelovala i kroz rad u Odboru za mlade, obitelj i sport, Odboru za turizam, Odboru za međuparlamentarnu suradnju, Odboru za europske poslove, Izaslanstvu Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran te Izaslanstvu Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Na unutarstranačkim izborima održanima u rujnu 2020. Sabina je izabrana za potpredsjednicu Socijaldemokratske partije Hrvatske, a na sjednici održanoj 16. listopada 2020. izabrana je na dužnost potpredsjednice Hrvatskoga sabora.

Sabinu možete pratiti na

Twitter: @SabinaGlasovac
Facebook: https://www.facebook.com/glasovacsabina/