Osnovan Forum seniora SDP-a Krapinsko-zagorske županije

U Zaboku je 2. veljače 2024. osnovan Forum seniora SDP-a Krapinsko-zagorske županije. Temeljni cilj osnivanja je permanentna i dinamična anliza institucionalnih i vaninstitucionalnih programa skrbi o starijim osobama u Krapinsko-zagorskoj županiji. Svrha tih analiza je predlaganje i sudjelovanje u pokretanju i provedbi najučinkovitijih EU propisa, mjera i dobrih praksi za poboljšanje kvalitete života starijih osoba u KZŽ.

U Statističkim informacijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i drugim relevantnim izvorima navedeni su ključni indikatori položaja umirovljenika u KZŽ. Pema popisu stanovništva 2021. god., KZŽ ima 120942 stanovnika. Udio osoba starijih od 65 godina je 20,8% ukupnog stanovništva, odnosno 25156 osoba. KZŽ u 12. mjesecu 2023. ima 32295 umirovljenika, sa prosječnom mirovinom od 440 eura. Prema podacima Eurostata u EU prosječne mirovine iznose 58% prosječne place, a u Hrvatskoj samo 36%.

Taj se odnos posljednjih godina  rapidno pogoršava na štetu umirovljenika, za razliku od, npr. Grčke, gdje je udio prosječnih mirovina u prosječnoj plaći od 2019. do 2023. porastao sa 64% na 75 %. Prema jednoj stručnoj analizi skrbi o starijim osobama u KZŽ, kao ključne kritične točke nevedeno je: “nedostatak empatije za osobe 3. životne dobi, slaba međusektorska suradnja javnih službi,  slaba razvijenost vaninstitucionalne skrbi, izoliranost zdravstveno i socijalno ugroženih starijih osoba, nedovoljno korištenje volontera..”

Osnivačkoj konvenciji Foruma seniora  SDP-aKrapinsko-zagorske županije prisudtvovalo je 30-ak osoba. U svojim pozdravnim govorima su  g. Siniša Hajdaš -Dončić, saborski zastupnik SDP-a I predsjednik županijskog SDP-a, g. Ivo Jelušić,gđa. Marija Orlić, predsjednik I potpredsjednica Foruma seniora SDP-a Hrvatske informirali o ključnim točkama  politika SDP-a  na temu kako značajno povećati mirovine.

Za predsjednika Foruma seniora SDP-a KZŽ, izabran je Milan Husnjak, umirovljeni veterinary iz Klanjca, a za Potpredsjednika umirovljenik Vlado Spiljak iz Pregrade. U županijski odbor Foruma seniora SDP-a KZŽ izabrano je 7 članica I članova, i to: Slavica Vidaček, Branko Špoljar, Zvonko Vdović, Ivica Cesarec,Zlatko Brlek, Zlatko Vlahović I Zdravko Gašpar.

Na ovoj osnivačkoj Konvenciji je Usvojen Program rada Foruma seniora SDP-a kzž za 2024 godinu sa slijedećim prioritetima:

  • Analiza institucionalnih i vaninstitucionalnih programa skrbi o starijim osobama u KZŽ, te kratkoročnih i srednjoročnih planova i projekata. Svrha tih analiza je predlaganje najučinkovitijih EU dobrih praksi za dostojanstveniju starost u KZŽ.
  • Iniciranje i razvoj inovativnih oblika suradnje sa svim akterima civilnog sektora čije je djelovanje fokusirano na poboljšane standarda starijih osoba u KZŽ
  • Podrška osnivanju Foruma seniora SDP na općinskim i gradskim razinama u KZŽ
  • Suradnja i razmjena iskustava sa ostalim organizacijama  županijskih Foruma seniora SDP
  • Organizacija javnih tribina na temu položaja umirovljenika u KZŽ