U Splitu održan okrugli stol Foruma žena SDP-a “Građanski odgoj kroz različite dimenzije”

U subotu 3. veljače 2024. održan je okrugli stol na temu Građanski odgoj kroz različite dimenzija. Ako treba objasniti što znači volontiranje ili kako mirno rješavati sukobe, bez nasilja onda govorimo o društvenoj dimenziji, za koje je odluke odgovorna Vlada a za koje Ministar ili Sabor onda govorimo o politici, kako zaštiti svoja ili nečija druga prava tada govorimo o ljudsko-pravnoj dimenziji. Nadalje, potičući mlade osobe na razvijanje poduzetnosti ili razumijevanje proizvodnih odnosa, što su to udruge za zaštitu potrošača tada govorimo o gospodarskoj dimenziji dok se kulturna dimenzija realizira npr. kroz osvještavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda a recimo npr. pričajući o odvajanju otpada ostvaruje se ekološka dimenzija.

Zamjenica gradonačelnika grada Rijeke, Sandra Krpan, je istaknula kako je Rijeka prvi grad u Hrvatskoj, koji je 2016. godine, uveo Građanski odgoj i obrazovanje u riječke osnovne škole u formi izvannastavne aktivnosti koji, svjedočimo i danas, preuzima sve veći broj gradova i županija. Riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja koncipiran je na postavkama progresivnog, sekularnog društva s ciljem stvaranja jednog boljeg i demokratičnijeg okruženja u kojem pojedinci razmišljaju svojom glavom, cijene različitost i posebnost svake osobe te njeguju važnost konstruktivne rasprave.

Za provođenje ovog programa, izradili su priručnike za učenike i materijale za učitelje, educirali učitelje i detaljno evaluirali izrađeni program, provedbu i zadovoljstvo uključenih dionika, koji su
donijeli sjajne povratne informacije. Rijeka nesebično, besplatno, dijeli model s drugima gradovima a i neke županije su preuze model grada Rijeke.

Jedan od tih gradova je i grad Makarska koji je u II. polugodištu uveo u dvije osnovne škole, Petar Perica i Stjepan Ivičević Građanski odgoj i obrazovanje. Gradonačelnik, Zoran Paunović je istaknuo da uvođenje predmeta je izvannastavna aktivnost koju će financirati grad Makarska (od edukacije za predavače koja je završena u prosincu 2023. do nastavnih aktivnosti). Sprovodi i daljnje ankete među učenicima/ama za uključenje u ovu izvannastavnu aktivnost.

Grad Rijeka je od 2016. – 2023. u implementaciju GOO-a i niza popratnih aktivnosti (uključujući honorare provoditeljima) uložio ukupno oko 330.000,00 eura. Grad Rijeka godišnje izdvoji cca 40.000 eura za honorare učitelja provoditelja u uključenim riječkim školama. U školskoj godina 2022./2023. je 630 učenika bilo uključeno u programa GOO iz 22 riječke škole.

Maja Krčum je na kraju istaknula da ukoliko nedostaje demokracija, tolerancija, prihvaćenje različitosti, volontiranje, pomaganje, nenasilje te informiranost o društvu u
kojem živimo svjedočiti ćemo sve većem broju negativnih događaja u društvu. Stoga ćemo se u Splitsko -dalmatinskoj županiji zalagati za uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja gdje god je to moguće i biti ćemo uporni u traženju kao oporbeni vijećnici. Ne želimo svjedočiti vršnjačkom nasilju, negativnim razgovorima na društvenim mrežama jer i sami smo svjesni da iz verbalno brzo stižemo u fizičko nasilje.