Objavili smo financijsko izvješće za prošlu godinu

    Sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, objavljujemo financijsko izvješće SDP-a za 2006. godinu. SDP je prva stranka koja je svoje prihode i rashode učinila dostupnima javnosti.