Mario Habek

    Prirodoslovno-matematički tehničar. Apsolvent na Visokoj poslovnoj školi za hotelski i turistički menadžment. Predsjednik SDP-a Varaždinske županije. Potpredsjednik GO SDP Ivanec. Višestruki prvak Hrvatske u parajedriličarstvu.