Hrvoje Buljan – Životopis

    Hrvoje Buljan, rođen je 1972. godine, a diplomirao je inženjersku fiziku na Prorodoslovno-matmatičkom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Od 1998. godine zaposlen je na Zavodu za teorijsku fiziku, Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu. Doktorirao je 2002. godine na teoriji kaosa. Od 2002. do 2004. godine usavršava se na Izraelskom institutu za tehnologiju u Haifi (Technion) iz područja nelinearne optike. Bio je gostujući znanstvenik na Massachussets Institute of Technology 2014. godine. Danas je redoviti profesor na PMF-u u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz kvantne fizike ultrahladnih atomskih sustava te optike i fotonike.

    Autor je i koautor sedamdeset znanstvenih radova iz područja fizike citiranih preko 2000 puta. Voditelj je (ili je bio voditelj) niza znanstvenih projekata uključujući projekte fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, Hrvatske zaklade za znanost, te Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave. Mentor tri obranjene doktorske disertacije, 30tak diplomskih radova. Dobitnik je državne nagrade za znanost 2010. godine za istraživanja nelinearnih optičkih i ultrahladnih atomskih sustava. Bio je pozvani predavač na nizu međunarodnih znanstvenih skupova i institucija (preko 30). Recenzent je za niz uglednih časopisa iz područja fizike (Physical Review Letters, Physical Review A,B,E, Nature Photonics, Nature Communications i tako dalje).