Ivan Koprić – Životopis

  Profesor dr. sc. Ivan Koprić redoviti je profesor u trajnom zvanju zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1987. Radio je u Pravnoj službi PIK Vrbovec-Mesna industrija u razdoblju 1987.-1990. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. rujna 1990. na Katedri za upravnu znanost. Magisterij iz upravno-političkih znanosti obranio je 1994., a doktorsku disertaciju Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama 1999. godine.

  Predstojnik je Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu od 2007., a na Pravnom fakultetu je vodio Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2011./15.) te obavljao niz drugih funkcija (prodekan, 2001./03.; predstojnik Zavoda za javno pravo i javnu upravu 2005./13.; voditelj doktorskog smjera javno pravo i javna uprava 2011./15.). Sudjelovao je u pokretanju i bio voditelj poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog specijalističkog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu (2006./10.).

  Predsjednik je stručne udruge Institut za javnu upravu od 2008., a njezin član od osnivanja 1997. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske od osnivanja 2001., s tim da je od 2006. član njezinog Znanstvenog vijeća, a od 2013. Predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od njegovog osnivanja 2004.

  Član je International Political Science Association (IPSA) od 2009. te u razdoblju 2012./18. član izvršnih odbora dvaju njezinih istraživačkog komiteta (RC05 Comparative studies on local government and politics te RC 32 Public policy and administration). Član je European Regional Science Association i Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja. Član je International Academy of Political & Administrative Sciences and Future Studies, Mexico te nekih drugih znanstveno-stručnih i drugih udruga.

  Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration od 2005., dok je u razdoblju 2004.-2005. bio član Uredništva toga časopisa. Član je uredništva još četiri znanstvena časopisa (Revija za socijalnu politiku, Lex localis, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske Riesed-Revista Internacional de Estudios Sobre Sistemas Educativos). Glavni je urednik Biblioteke knjiga Suvremena javna uprava od 2002. s dosad objavljenih 29 knjiga.

  Autor je ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama.Sudjelovao je kao istraživač i voditelj u više od 40 znanstveno-istraživačkih i policy projekata, od čega je polovica bila međunarodnog karaktera. Održao je preko 160 izlaganja i pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima, većinom u inozemstvu. Organizirao je brojne međunarodne znanstvene konferencije.

  Mentor 11 doktorskih disertacija, 4 magistarska znanstvena rada, 14 specijalističkih poslijediplomskih radova i preko 160 diplomskih i završnih radova na dodiplomskim studijima. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, studiju javne uprave, poreznom studiju, a predavao je i na studiju politologije i studiju novinarstva. Predavao je na različitim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i Sloveniji. Član je Odbora i nastavnik na združenom doktorskom studiju Human Rights, Society, and Multilevel Governance u Padovi.

  Ekspert je Europske komisije, UNDP i OECD-Sigma u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava, a na poslovima oko reforme javne uprave radio je i za druge međunarodne organizacije (UN, Svjetska banka, GIZ, ReSPA, i druge).

  Bio je vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2008. do 2011. te od 2012. do 2015. Član je Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u tri mandata počevši od 2012., s tim da je sada zamjenik predsjednice toga Savjeta. Bio je član Etičkog povjerenstva za izbore za Sabor Republike Hrvatske 2015. Obavljao je i obavlja i druge javne dužnosti.

  Dobitnik je međunarodne Nagrade „Alena Brunovska“ za 2016. koju mu je NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave.